nieuws

Nieuwe RAW weer wat dikker geworden

bouwbreed Premium

Nieuwe RAW weer wat dikker geworden

Wat te doen met een gevonden modderkruiper? Wat zijn de nieuwste eisen voor asfalt, kunstgras of damwanden. De nieuwe RAW-bepalingen geven de juiste werkwijze voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

CROW presenteert volgende week op de Infra-tech de nieuwste versie van de
meest gebruikte be­steksvorm in de gww. Elk jaar worden 10.000 bestekken gemaakt
volgens de RAW-systematiek. In de afgelopen dertig jaar is de standaard
uitgegroeid tot een werkwijze waarbij werkbeschrijvingen, kwaliteitseisen en
risico’s duidelijk zijn. Ruim 1500 mensen komen af op de compacte sessies waarin
het vuistdikke boekwerk in een notendop wordt uitgelegd. Ad van Leest van CROW
licht alvast een tipje van de sluier op. De nieuwe RAW-standaard wordt met 1250
pagina’s nog weer vijftig pagina’s dikker dan het vorige exemplaar uit 2005. In
de afgelopen dertig jaar is de bestekssystematiek zeven keer geactualiseerd.

Behapbaar

“Elke vijf jaar komen we met aanpassingen en bij voorkeur niet vaker.
Dagelijks werken 7000 mensen in de gww-sector met de RAW en de wijzigingen
moeten wel behapbaar blijven”, licht Van Leest, hoofd aanbesteden en
contracteren, toe. Om die reden zijn de nieuwe criteria voor duurzaam bouwen van
VROM niet opgenomen in de bepalingen. “We hebben ervoor gezorgd dat ze wel
voorgeschreven kunnen worden, maar de bijlage is apart gehouden, want de kans is
groot dat die binnen een jaar worden aangescherpt.” Veel wijzigingen zijn het
directe gevolg van aangepaste wetgeving. Daarbij springen de extra eisen op het
gebied van asfalt en betonverhardingen het meest in het oog. “De CE-markering is
in 2008 opgesteld en in 2010 alweer aangepast en heeft vooral betrekking op de
functionele eigenschappen.” Maar wat nu te doen met de vondst van modderkruipers
of vleermuizen. Conform de Flora- en faunawet geeft het bestek duidelijke
voorschriften om de dieren te verplaatsen en te verzekeren van een nieuwe
toekomst. Verder is de verplichting om straatwerk boven de 1500 vierkante meter
machinaal aan te leggen nieuw en dat geldt ook voor het werken met
verontreinigde grond. De invoering van de WION (Wet informatie voorziening
ondergrondse netwerken) moet het aantal breuken en lekkages bij graafwerk
verkleinen. Jaarlijks ontstaan zo’n 40.000 ongewenste breuken in het 1,7 miljoen
kilometer lange leidingennetwerk. “Door in detail vast te leggen wat wordt
verwacht op het gebied van informatievoorziening, kan dat aantal mogelijk
omlaag”, hoopt Van Leest. Daarnaast zijn de Europese normen voor damwanden en
ankerconstructies aangescherpt en terug te vinden in de RAW. Nieuw zijn de
bepalingen op het gebied van groenvoorzieningen en kunstgras. “De groentak van
de infrasector heeft er altijd een beetje bijgebungeld in de RAW, maar dat maken
we nu goed.” Zo is vastgelegd hoe om te gaan met beplanting en verplanting, maar
zijn er ook bepalingen over teelgrond, iepenziekte en de bestrijding van de
eikenprocessierups en luizen. Van Leest verwacht geen enkel effect van de nieuwe
Aanbestedingswet op de nieuwe RAW-bepalingen. Ook het pakket van maatregelen van
de bouwministeries, waaronder de CO2-ladder en ‘past performance’ zijn in de
aanbestedingsfase moeiteloos te combineren. De opkomst van de geïntegreerde
contractvormen zorgt wel voor een nieuwe stroming binnen het CROW. “Nu zie je
regelmatig dat opdrachtgevers van d&c-contracten verwijzen naar bepalingen
uit de ‘traditionele’ RAW, bijvoorbeeld de asfalt-teksten. Simpelweg omdat dan
de kwaliteitseisen bijvoorbeeld in een keer duidelijk zijn. Om aan die wens
tegemoet te komen, knippen we de huidige RAW-teksten los in bouwstenen die ook
geschikt zijn voor andere contractvormen.” CROW verwacht de losse bouwstenen
voor later dit jaar te kunnen presenteren als onderdeel van een pakket voor
geintegreerde contracten.

Reageer op dit artikel