nieuws

Nieuw Bouwbesluit treedt naar verwachting op 1 januari 2012 in werking

bouwbreed

Het werk aan het nieuwe Bouwbesluit is ver gevorderd maar nog niet af. Het nadert zijn eindfase voor het de formele procedure in gaat. Al verwerkt zijn de reacties van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) en de Klankbordgroep Gebruiksbesluit, waarin vertegenwoordigers zitten van de bouwpraktijk.

Reageer op dit artikel