nieuws

Ministerie voert onderzoek uit naar ‘hiaat’ in het nieuwe Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Het ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt een berekeningsmethode voor de ontruimingstijd van gebouwen met hoge bezetting (bijvoorbeeld congresgebouwen) in het Bouwbesluit op te nemen.

Dat zegt Johan Koudijs, voorzitter van de commissie die eind vorig jaar het concept van het nieuwe Bouwbesluit onder de loep nam. Koudijs spreekt van een hiaat in de regelgeving. “Het ontruimen van een gebouw mag 15 minuten duren. Hoe je aan die eis kunt voldoen, is echter onduidelijk. Architecten en opdrachtgevers worstelen hier dagelijks mee.”

De ‘tekortkoming’ levert volgens Koudijs “bizarre verschillen” op. “We maken mee dat de trap van twee identieke gebouwen, in de ene gemeente twee keer zo breed moet zijn als in de andere.”

Spiegelsymmetrie

Op aandringen van de zogenoemde commissie-Koudijs onderzoekt het het ministerie ook of het zogeheten spiegelsymmetrie-beginsel eigenlijk nog wel nodig is.

Die spiegelbepaling houdt in dat architecten die voor een nieuw gebouw de kans op brandoverslag moeten berekenen, het gebouw gespiegeld over de erfgrens moeten uittekenen. Die methode moet garanderen dat de last van brandoverslag eerlijk wordt verdeeld onder alle eigenaren van verschillende percelen. Volgens Koudijs is dat voorschrift onwerkbaar in de praktijk. “Bij scheve en gebogen perceelgrenzen zijn namelijk geen bruikbare spiegelingen aanwezig.”

Koudijs verstrekte de huidige minister Donner eind vorig jaar ruim honderd aanbevelingen over het nieuwe Bouwbesluit. Aan de vooravond van de behandeling van nieuwe bouwregels in de Tweede Kamer (februari), adviseert Koudijs te wachten met invoering van het nieuwe Bouwbesluit, omdat het fundamenteel anders in elkaar steekt dan het huidige.”

> Pagina 5: donner kan oude bouwbesluit beter nog maar even vergeten

Reageer op dit artikel