nieuws

Leegstand samen aanpakken

bouwbreed Premium

Nu het om kantoren gaat, wil Amsterdam de Wet kraken en leegstand wel toepassen, stelt Frank van Blokland vast. Met gemengde gevoelens. Hij zegt de inzet te waarderen maar is bezorgd dat de gemeente alleen kijkt naar de eigenaren.

Amsterdam wil een meldplicht voor leegstand op een reeks kantorenlocaties als die langer duurt dan zes maanden. Dan volgt overleg met de eigenaar over een oplossing. Desnoods draagt de gemeente zelf een gebruiker voor. De directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) ziet liever dat de gemeente haar pijlen tevens richt op alle andere partijen die zijn betrokken bij de kantorenmarkt. Daarbij hoort ook de gemeente zelf.

Veel kantoren staan jaren leeg. Is zes maanden niet te vlug?

“Ik kan me voorstellen dat de gemeente niet wil wachten tot een kantoor zeven jaar leeg staat. Aan de geweldige overcapaciteit moet zeker iets gebeuren. Maar zo heel veel alternatieve bestemmingen zijn er niet.”

Verbouwing is geen optie?

“Als een kantoor op de verhuurmarkt kansloos is en geschikt om te verbouwen tot hotel of studentenwoningen, zal de eigenaar dat al hebben overwogen. Reguliere huurders voor al die kantoren zijn er immers domweg niet. Bij alternatieve bestemmingen zal het gaan om tijdelijk gebruik. Veel eigenaren regelen dat zelf al, bijvoorbeeld in de vorm van antikraak-bewoning. Als de gemeente een tijdelijke gebruiker voorstelt en het gebouw moet daarvoor worden aangepast, kost dat geld. Dat moet wel ergens vandaan komen.”

De eigenaar mag hiervoor niet opdraaien?

“Nee. Ik denk dan aan gebruik door een muziekvereniging of bijvoorbeeld kunstenaars. De hoeveelheid leegstaande kantoren is echter veel te groot voor dergelijk gebruik. Dient zich bovendien alsnog een mogelijkheid tot verhuur aan, dan moet de eigenaar onmiddellijk weer over het gebouw kunnen beschikken.”

In plaats van nog meer van dit soort gebruikers te zoeken, is slopen van kantoren waarvoor geen markt is, beter?

“Zeker. Je kunt je dat goed voorstellen als er geen zicht is op een alternatieve bestemming. Anders krijg je verloedering, terwijl kosten blijven doorlopen voor zaken als leegstandsbeheer, energie en de woz-belasting. Het woz-tarief blijft hoog, alsof het pand is verhuurd. Het kan zijn dat voor het terrein nog geen ander doel in beeld is. Dan nog kun je beter nu vast slopen.”

Wie moet de gemeente nog meer aanspreken?

“De ontwikkelaars die blijven bouwen, beleggers die deze gebouwen afnemen, makelaars en met name ook gebruikers. Iedereen heeft meegewerkt aan het ontstaan van het enorme overaanbod. Nieuwbouw moet beperkt blijven tot een paar toplocaties en alleen als deze beantwoordt aan een echte uitbreidingsvraag.”

Reageer op dit artikel