nieuws

Herstel Belgische bouwsector gaat met vallen en opstaan

bouwbreed

De bouwsector in België is bezig aan een moeizaam herstel. Dat blijkt uit de “Bouwbarometer januari 2011” van de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw.

Op jaarbasis zou de Belgische bouw (afgaande op de cijfers van de eerste drie kwartalen) in 2010 een bescheiden groei van 0,2 procent te zien geven. Maar door de winterse weersomstandigheden in november en vooral december, toen er vier tot vijf weken niet werd gewerkt, is het groeicijfer van 0,2 procent mogelijk nog wat te rooskleurig, zo zegt een woordvoerder van de Confederatie Bouw.

Tijdens de drie laatste maanden van vorig jaar bleken de orderboekjes van de aannemers gemiddeld werk voor 5,30 maanden te bevatten tegenover 5,16 maanden gedurende de periode juli tot en met september.

Zowel in de woningbouw als niet woningbouw (nieuwbouw en renovatie in beide sectoren) daalde het aantal bouwvergunningen met respectievelijk circa 10 en 6 procent. In de woningbouw was die daling duidelijk het gevolg van de afschaffing van het verlaagde btw-tarief op de eerste schijf van 50.000 euro van de bouwwerken in de nieuwbouw. Voor wat de niet-woningbouw betreft, was de daling te wijten aan de economische teruggang.

Ook het aantal (vooral kleine) bouwbedrijven dat in 2010 failliet ging, nam toe tot iets boven de duizend.

Reageer op dit artikel