nieuws

Fraudebestrijding centraal op congres Optimaal verhuren

bouwbreed

Fraudebestrijding centraal op congres Optimaal verhuren

Maatregelen tegen (interne en externe) fraude worden pas genomen, nadat is vastgesteld dat er iets is misgegaan. Maar eigenlijk zou de fraudebestrijding al ruim daarvoor gedaan moeten worden. Deze fase ontbreekt veelal omdat er geen grondige analyse op risico`s bestaat binnen de onderneming. Fraudebestrijding is het centrale onderwerp tijdens het congres Optimaal verhuren.

Interne fraude kost ondernemers veel geld, naar schatting evenveel financiële
schade als externe criminaliteit, aldus de organisatoren. Onder interne fraude
valt eigenlijk alles, van ordinaire diefstal tot geavanceerde administratieve
trucs die door eigen personeel worden gepleegd. Onder externe fraude vallen alle
diefstallen en fraudehandelingen die door derden (o.a. klanten, leveranciers,
expediteurs, koeriers etc.) gepleegd worden.

Debiteurenbeheer
Het debiteurenbeheer is nog vaak ondergebracht bij de boekhouding, waar iemand
het ”er even bij doet”. Tijdens het congres wordt ingegaan op de vraag: Hoe kunt
u uw debiteurenbeheer beter regelen en de problemen erin oplossen?
Bij incasso gaat het aansluitend om vragen als: Doet u uw incassoproces goed in
vergelijking met anderen? En wat vinden huurders/betalers van uw
klantgerichtheid? Hoeveel personeelsleden zet u in en doen anderen het met meer
of minder personeel? Draagt u de vordering op enig moment in het incassoproces
nog over aan de deurwaarder of behoudt u de regie?
Het congres Optimaal verhuren 2011 wordt op donderdag 27 januari gehouden in het
Expo Center te Houten.
Meer info:
www.optimaalverhuren.nl.

Reageer op dit artikel