nieuws

Eindhoven gaat bouwhinder te lijf

bouwbreed Premium

De gemeente Eindhoven bindt via de APV de strijd aan met geluidhinder en trillingen door bouwwerkzaamheden. “We moeten vooraf beter nadenken over mogelijke overlast”, vindt wethouder Fiers. Eindhoven onderwerpt het toegestane geluids- en trillingsniveau bij bouwwerkzaamheden aan een maximum. Ook mag alleen op bepaalde tijden worden geheid en getrild. Een bouwbedrijf dat van de vastgestelde normen wil afwijken, moet ontheffing aanvragen.

Reageer op dit artikel