nieuws

Eenduidige regels houten funderingen

bouwbreed

De kwaliteit van funderingen is een onvoldoende herkend probleem. Om houten paalfunderingen op een eenduidige manier te onderzoeken en beoordelen is er nu een richtlijn. De richtlijn werd deze week officieel gepresenteerd op de zesde Nationale Houten Heipalendag. Het is het eerste tastbare wapenfeit van de branchevereniging F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) die een jaar […]

De kwaliteit van funderingen is een onvoldoende herkend probleem. Om houten paalfunderingen op een eenduidige manier te onderzoeken en beoordelen is er nu een richtlijn.

De richtlijn werd deze week officieel gepresenteerd op de zesde Nationale Houten Heipalendag. Het is het eerste tastbare wapenfeit van de branchevereniging F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) die een jaar geleden werd opgericht.

De gratis te downloaden richtlijn (www.f3o.nl) maakt onderscheid tussen een goede en een slechte fundering en geeft inzicht te de bedreigingen in de bodem. Dat moet resulteren in een objectieve beoordeling. “Het bestaande protocol was niet meer actueel en hebben we geactualiseerd. Dit document was gericht op het uitvoeren van een funderingsinspectie, maar dat is slechts een onderdeel van een totaal funderingsonderzoek. Deze richtlijn belicht alle aspecten waaraan een funderingsonderzoek moet voldoen, van archiefonderzoek en scheefstandsmetingen tot funderingsinspectie” aldus F3O-voorzitter Peter den Nijs.

De branchevereniging wil met de richtlijn de kwaliteit van funderingsonderzoek naar een hoger plan tillen. “Een lastig aspect bij het beoordelen van houten paalfunderingen is het interpreteren van de verschillende componenten van het onderzoek. Deze richtlijn kenmerkt zich door een eenduidige aanpak met eenduidige benamingen.” Onderzoek resulteert uiteindelijk in een eindoordeel waarbij vier classificaties worden onderscheiden met bijpassende handhavingstermijnen.”

Risico’s

De komende tijd zal worden getracht om het draagvlak van de richtlijn te vergroten, onder andere via gesprekken met SBR en CUR.

F3O werkt nog aan richtlijnen voor funderingen op staal en funderingen onder waterbouwkundige constructies. “De kwaliteit van funderingen is nog steeds een onvoldoende herkend probleem, ook bij aannemers. Als gevolg van de invloed van een werk naar de omgeving kan eerder schade optreden als een fundering niet meer in de meest perfecte staat is.”

Zaanstad is een van de eerste gemeenten die een protocol ontwikkelde en op structurele wijze aan de slag gaat met herstel aan paalfunderingen. Door al bij de voorbereiding van civieltechnische werken mogelijke risico’s in kaart te brengen, moet schade worden voorkomen.

Reageer op dit artikel