nieuws

Commentaar

bouwbreed Premium

commentaar / Wereldvreemd Dat het nog steeds niet gemakkelijk ondernemen is in de bouw, mag gevoeglijk als bekend worden verondersteld. De voortdurende crisis maakt het vooral voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeilijk om het hoofd boven water te houden. Tel daar vervolgens een flinke vorstperiode bij op en het aantal faillissementsaanvragen neemt omgekeerd […]

commentaar / Wereldvreemd

Dat het nog steeds niet gemakkelijk ondernemen is in de bouw, mag gevoeglijk als bekend worden verondersteld. De voortdurende crisis maakt het vooral voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeilijk om het hoofd boven water te houden. Tel daar vervolgens een flinke vorstperiode bij op en het aantal faillissementsaanvragen neemt omgekeerd evenredig met de temperatuur toe. Als je dan ook nog jarenlang door branchegenoten wordt weggezet als een Calimero die bij elke gelegenheid schreeuwt hoe oneerlijk het is dat ‘zij groot zijn en ikke klein’. En als je bovendien niet meer welkom bent bij onderhandelingen over een cao waar je je wel aan dient te houden, is het niet verwonderlijk dat je op een gegeven moment besluit je niets meer aan te trekken van de rest van de sector en een eigen koers gaat varen. Op zo’n moment kan het je zelfs niet meer schelen dat de grote vakbonden je betichten van ‘genant gedoe’. Hoewel dus begrijpelijk dat de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) een eigen cao voor het mkb wenst, getuigt het tegelijkertijd van wereldvreemdheid. Zeker het argument dat de huidige bouw-cao moderner moet worden gemaakt, slaat de plank volledig mis. Om een modernere cao te bereiken, wil de AFNL namelijk dat het gemakkelijker wordt om werknemers te ontslaan door de ontslagtermijn te verkorten en het afspiegelingsbeginsel af te schaffen. Bovendien willen de kleinere aannemers niet langer meebetalen aan beroepsopleidingen. Als argument voeren ze aan dat goedopgeleide werknemers uiteindelijk voor zichzelf beginnen om als zzp’er de voormalige werkgever te beconcurreren. Maar wat de AFNL wil, heeft niets met een modernere cao te maken. Het is eerder terug in de tijd. Bovendien is het slecht voor de branche als geheel. Het maakt het namelijk een stuk minder aantrekkelijk om te kiezen voor een baan in de bouw. Ook zijn de wensen van de AFNL, zoals die andere, grotere werkgeversclub terecht opmerkt, “niet reëel”. Het kabinet-Rutte ziet op dit moment immers niets in het versoepelen van het ontslagrecht. De energie die Klein Poelhuis en consorten nu steken in het optuigen van een eigen cao, kunnen ze beter gebruiken om de banden met Bouwend Nederland aan te halen. Zowel werkgevers als werknemers zijn beter af met een branchebrede cao.

Reageer op dit artikel