nieuws

Bijlmerflat Kleiburg niet slopen

bouwbreed Premium

Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke Bijlmerflats in Amsterdam-Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Dat meent de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het duidelijk maakt hoe er toentertijd werd gedacht over volkshuisvesting.

Volgens voorzitter Dautzenberg is het om allerlei redenen onverstandig honderden woningen te slopen. Kleiburg is één van de laatste herinneringen aan de Bijlmer van weleer. Studenten en starters hebben grote belangstelling voor het woongebouw. Bovendien ziet de stichting kansen voor een tweede leven met nieuwe commerciële functies of een combinatie van wonen en werken.
Woningcorporatie Rochdale overweegt sloop van het kolossale woongebouw. In het verleden had ze het plan de flat deels te slopen en het resterende deel geschikt te maken voor studentenhuisvesting en verkoop aan starters op de woningmarkt. Maar grootscheepse renovatie is in de huidige tijd onbetaalbaar. Andere scenario’s blijken evenmin haalbaar. Het stadsdeel wil niet zonder meer een sloopvergunning afgeven. Rochdale is gevraagd de sloopwens beter te onderbouwen.

Reageer op dit artikel