nieuws

Betonbranche zet mes in personeel

bouwbreed

De toeleverende industrie heeft volop plannen drastisch te schrappen in de personele kosten. In de betonsector zet de helft van de bedrijven het mes in de arbeidsplaatsen. De toeleveranciers aan de ruwbouw verkeren in zwaar weer. De fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducten beleven een slechte start van het nieuwe jaar. Tot de lente komt, […]

De toeleverende industrie heeft volop plannen drastisch te schrappen in de personele kosten. In de betonsector zet de helft van de bedrijven het mes in de arbeidsplaatsen.

De toeleveranciers aan de ruwbouw verkeren in zwaar weer. De fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducten beleven een slechte start van het nieuwe jaar. Tot de lente komt, rekent 54 procent op een afname van de bedrijvigheid, zo becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 45 procent van de bedrijven verdwijnen arbeidsplaatsen. Het enige lichtpuntje is dat de prijzen licht aantrekken.

Ook de baksteenindustrie zet zich schrap. In september gaf 16 procent aan minder werk te verwachten. Kort voor de jaarwisseling was het aandeel toegenomen tot 45 procent. In reactie op de afnemende bedrijvigheid gaf in december 16 procent te kennen banen te zullen schrappen.

Orders

Over een gebrek aan orders heeft de baksteenindustrie geen klagen. De werkvoorraad stapelt zich 11,2 procent hoger op dan in peiljaar 2000. Knellender is de ingezette prijsdaling. Bij een op de drie bedrijven lopen de voorraden baksteen op.

De timmerindustrie produceert een tiende onder het niveau van tien jaar geleden. De sector zucht en kraakt onder de slechte marktomstandigheden. Voor tal van bedrijven lijkt het dal nog niet bereikt. Een groep van 14 procent verwacht dat de activiteiten komende maanden verder zullen afnemen. De steeds grotere druk waaronder de bedrijven moeten presteren, gaat gepaard met forse inkrimpingen. Twee op de vijf fabrieken maakt plannen om personeel te lozen. Hier en daar slagen bedrijven hogere prijzen te bedingen, gedwongen door de duurdere inkoop.

De vraag naar glasproducten vindt steeds diepere dalen. Sinds de eeuwwisseling is een kwart van het volume weggevallen. Van de fabrikanten denkt 14 procent dat de bedrijvigheid verder afneemt. De slechte orderontvangst in oktober en november wordt bij lange na niet goed gemaakt door de lichte opleving in december. Hier en daar vindt voorzichtig uitbreiding van het personeel plaats.

Reageer op dit artikel