nieuws

AchtergrondTijdelijke bestemmingen voor gaten in Spoorzone Delft

bouwbreed

Lege plekken in het ontwikkelingsgebied Spoorzone Delft krijgen tijdelijke bestemmingen. Dat is een gevolg van de terugval in de woning- en kantorenbouw. Ook heeft de uitvoering van de spoortunnel een vertraging van tenminste twee jaar.

“Te denken valt aan onder meer voetbalvelden en containers voor studentenhuisvesting”, zegt Bart-Jan Kouwenhoven, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzonevan de gemeente Delft. “We maken een strategisch plan met tijdelijke bestemmingen, want we willen geen gapend gat, als aannemer Crommelijn het terrein bouwrijp oplevert. Bovendien hebben we extra tijd nodig voor de analyse van de vastgoedopgave van het hele gebied. Het stadskantoor met stationshal en publieksbalie wordt gebouwd zoals gepland. Het tweede deel van dat complex bouwen we pas als de trein door de tunnel rijdt, want het huidige spoorviaduct moet eerst worden gesloopt.”

De bouw van de spoortunnel loopt tenminste twee jaar vertraging op. Volgens Remco Hoeboer, projectmanager van ProRail, zorgen de fasering en logistiek voor veel extra werk. “Het project is niet zozeer innovatief – de aannemer past bewezen technieken toe. De uitdaging zit in de fasering van de technische uitvoering, zodanig dat de stad kan blijven functioneren en bijvoorbeeld de Irenetunnel open blijft”, aldus Hoeboer. Maar niet alleen de complexiteit van de uitvoering vraagt extra tijd. Ook het toetsen van de veiligheid van het complex van treintunnel, ondergrondse perrons, stadskantoor met daarin de stationshal en kantoren boven op de tunnel zorgt voor vertraging. “Bij de aanvraag van de bouwvergunning hebben we veiligheidsplannen gevoegd. We zijn bij de tunnelveiligheidscommissie geweest en die heeft onze plannen beoordeeld en goed bevonden”, aldus Hoeboer. Op de website van de Commissie Tunnelveiligheid staat wel een rapport van 9 juli 2009 over Spoorzone Delft, maar het is niet te downloaden. Volgens een woordvoerder van de commissie is het rapport nog niet openbaar. Hoeboer: “Het stadskantoor en de stationshal moeten gescheiden vluchtroutes krijgen. Vluchtende mensen mogen elkaar niet tegenwerken. We hebben het complex gecompartimenteerd, alle delen hebben hun eigen veiligheid.”

Verkeerde inschatting

Een volgende reden voor de vertraging van de bouw van de spoortunnel is een verkeerde inschatting van het grondwaterpeil in de ondiepe bodem. “Het grondwaterpeil is niet veranderd en de bodem ook niet”, meldt Hoeboer. “Maar bij de voorbereiding van het project is een bepaalde stijghoogte van het grondwater in het ondiepe watervoerende pakket aangenomen. Het is een ‘design and construct’-project. Bij de aanbesteding is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bekende gegevens en een aantal aannames. De aangenomen stijghoogte blijkt niet te kloppen met de werkelijkheid.” Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de onjuiste aanname.

Volgens Hoeboer is de kleilaag onder de ondiepe bodem waterdoorlatend, anders dan was verwacht. “Het leidt niet tot een wijziging van de constructie. Die heeft voldoende marge om de extra druk door het grondwater op te vangen”, vervolgt Hoeboer. “Maar het betekent wel een aanpassing van de uitvoering. Er zijn extra stempels nodig, extra buispalen. Op sommige plaatsen gaat het om een extra laag stempels, op andere plaatsen om meer stempels dan voorzien. Dat geldt voor de bouwkuip met damwanden en voor de diepwanden. Het aanbrengen van de stempels vraagt extra tijd en het uitgraven wordt lastiger. Daarom is de planning gecorrigeerd.”

Hogere kosten

De vertraging van het project kost de gemeente Delft zo’n 10 miljoen euro extra, omdat de projectorganisatie twee jaar langer blijft bestaan en het stadskantoor pas twee jaar later wordt gebouwd. Het aandeel van het Rijk kan 45 tot 70 miljoen hoger uitvallen, volgens wethouder Milène Junius. Volgens PvdA-raadslid Gerard Kroon is ProRail verantwoordelijk voor de extra kosten. Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft pleit voor een goedkopere uitvoering van het stadskantoor. Junius wil echter geen ruzie “zoals bij de aanleg van de Tramtunnel in Den Haag. We willen schouder aan schouder samenwerken met het Rijk en ProRail”, aldus de wethouder. Hoeboer sluit zich daarbij aan, maar geeft aan zich niet te herkennen in de genoemde bedragen.

Reageer op dit artikel