nieuws

Architecten spuien kritiek op politiek

bouwbreed

De aandacht van politieke partijen voor de bebouwde omgeving is te mager in vergelijking met de belangen die ermee zijn gemoeid.

Dat is de mening van Ole Bouman, directeur van het Nederlands Architectuur
Instituut (NAi). Hij vindt het beschermen van de ruimtelijke omgeving, “ons
territorium”, een basistaak van de regering. “Maar interesse en kennis schieten
op dat gebied tekort.” Bouman is een van de ondertekenaars van het manifest Geef
architectuur een toekomst dat verscheen naar aanleiding van de Tweede
Kamer-verkiezingen. In het document, dat ook is ondertekend door Karin Laglas,
directeur van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en Henk Ovink, directeur
nationale ruimtelijke ordening van het ministerie van VROM, wordt onder meer
gesteld dat veel ervaren architecten het vak dreigen te verlaten omdat door de
recessie het aantal opdrachten sterk terugloopt. Tegelijkertijd daalt de animo
van jongeren om voor de architectuur te kiezen. “Het zal niet lang meer duren
voordat de ontwerpsector wordt geconfronteerd met een braindrain zonder weerga”,
zo staat in het manifest. Bouman: “Als dat gebeurt zal de kwaliteit van de
ruimtelijke omgeving sterk teruglopen. Het hoge niveau waarop we nu opereren en
waarom we wereldwijd bekend staan, zal dan drastisch dalen doordat ervaring
verloren gaat en de input van nieuw talent uitblijft.”

Werkvoorraad

Het manifest meldt dat de werkvoorraad van Nederlandse bouwmeesters in minder
dan twee jaar is gehalveerd. Daar komt bij dat Europese selectieprocedures voor
architecten extreem kostbaar zijn. BNA-directeur Laglas dringt er daarom bij de
overheid op aan om op korte termijn meer werk te creëren voor architecten. “Er
zijn in Nederland verschillende ruimtelijke opgaven die moeten worden aangepakt.
Het is nu de tijd om daarover na te denken en ontwerpers in te schakelen. Ook
als het gaat om zaken die niet meteen worden uitgevoerd.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels