nieuws

Spel van de ruimte wordt steeds interessanter

bouwbreed Premium

Spel van de ruimte wordt steeds interessanter

Lidewij de Haas neemt bij Arcadis de draad op als directeur van de divisie Milieu & Ruimte. De bioloog wordt chef van de 800 medewerkers sterke divisie die overal probeert op te duiken waar de ruimte verandert.

“Noem ons gerust een soort hulppolitie die bij verandering kan optreden. Het
liefste vooraf natuurlijk, dat is het leukste. De helft van de opdrachten komt
van overheden, de rest van de industrie. Van ideevorming tot realisatie.
Bijvoorbeeld bij de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.” In 1992 was
Zoetermeer aan de beurt. De Haas trok een Volendams kostuum aan om de bezoekers
tot een hapje vis te verleiden. Bij de editie in de Haarlemmermeer (2002) maakte
ze de milieu-effectrapportage. En vanaf januari staat ze aan het hoofd van de
divisie die in de bossen bij Venlo de Floriade van 2012 tot een succes wil
maken. Lidewij de Haas (1971) is als bioloog, afgestudeerd in Leiden, wat minder
van de planten en dieren. Zegt: “Biologie betekent meer dan veld en
laboratorium. Je hebt ook nog de mensen. Die vooral zijn voor mij interessant.”
Na een stage bij de Heidemij, de voorganger van Arcadis, raakte ze verknocht aan
het advieswerk bij het ingenieursbureau. Een uitstapje volgde naar het
ministerie van Verkeer & Waterstaat. Zat ze daar zo maar in de Tweede Kamer
achter minister Tineke Netelenbos. Als vraagbaak, vanwege haar kennis over de
Hogesnelheidslijn Oost. Reuze boeiend. Toch keerde de geboren Amsterdamse twee
jaar later weer terug naar Arcadis. “Het spel van de ruimte is aan het
veranderen. De spelers wijzigen ook. Het oude spel werd gespeeld door de
ontwikkelaars en de gemeenten. Tegenwoordig zijn ook vastgoedinvesteerders,
zorgverzekeraars en energiebedrijven van de partij. Dat maakt milieu en ruimte
alleen maar interessanter.”

Vraagstukken

Degenen die geld steken in vastgoed realiseren zich, tegen het decor van
oplopende leegstand van de kantoren, toenemend de waarden van duurzaamheid en
zuinig energiegebruik. Zorgverzekeraars ontdekken dat gezond wonen samenhangt
met lagere ziektekosten. En de energieproducenten? Van groot tot klein zitten ze
met vraagstukken die een nauwe relatie hebben met de directe omgeving. “Of een
bureau als Arcadis veel te duur is voor kleine producenten? Misschien hebben we
het imago aan de prijs te zijn. Wat telt is de tijd die het kost tot en met de
realisatie. Daar zijn we erg goed in. De rekening is slechts een fractie van de
totale kosten”, weet De Haas.

Integrale aanpak

De divisie Milieu & Ruimte blinkt uit in integrale aanpak. Zoekt
samenwerking. De mensen werken gemiddeld slechts zo’n 15 procent als monopolist
binnen hun eigen deskundigheid, schat De Haas. “We verbinden thema’s, werken
nauw samen met andere divisies en ook met onze klanten.” Een voorbeeld is de A2
dwars door Maastricht. “Er komt een tunnel op de plek waar een weg ligt. De bouw
van de tunnel wordt midden in een stad gecombineerd met gebiedsontwikkeling. Dat
is in Nederland nooit eerder gebeurd.” Andere complexe projecten waar de divisie
van De Haas grote inbreng heeft, zijn de ontwikkeling van de Eemshaven en de
reconstructiegebieden op de zandgronden in het zuiden en oosten van het land.
“Neem zo’n leuk ding als de stikstofdepositiebank. Vanwege de stikstof –
vergelijk het met fijn stof – dreigt op sommige plaatsen voor de landbouw niets
meer te kunnen. Door saldering toe te passen, hoeft de overheid niet altijd meer
nee te zeggen tegen gezonde bedrijfsuitbreidingen.” Van hetzelfde laken een pak
bij de natuurcompensatie. De Haas ziet de crisis als kans. “Nu het kabinet niet
meer investeert in de Ecologische Hoofd Structuur is de uitdaging andere
oplossingen te vinden. Maak een bank voor natuurcompensatie. Ontwikkel alvast
natuur om ontwikkelingen elders mogelijk te maken. Iedereen vindt dat een goed
idee. Het momentum is daar voor een natuurcompensatiebank.”

Reageer op dit artikel