nieuws

Ongezonde kinderen door gemeenten

bouwbreed Premium

aanjjhef

Scholenbouw
In het artikel ‘Schoolgebouw nog steeds niet gezond’ (Cobouw 18 november) stelt drs. Robbert Coops dat er enkele goede maatregelen zijn genomen om te werken aan het binnenklimaat van scholen. Echter de belangrijkste en de meest simpele maatregel vergeet hij: het bijstellen van de budgetnormen voor scholenbouw door de NVG. Immers, terecht stelt Gerjan van Midden van de PO Raad dat geld voor scholenbouw bij gemeenten blijft liggen (‘Scholen veel te goedkoop gebouwd’, Cobouw 11 november).
Sinds 1997 verdeelt het Rijk het budget voor bouw van basis- en middelbare scholen via het gemeentefonds. Een reden daartoe was dat de gemeente dan als professionele opdrachtgever kan optreden. De gemeenten gebruiken echter de scholenbouw als melkkoe.
Het Rijksbudget van circa 1,4 miljard euro is gebaseerd op de huidige eisen. De VNG heeft in 1997 een norm ontwikkeld die slechts geïndexeerd is en niet net zoals het rijksbudget aangepast is voor aanvullende eisen zoals energiezuinig bouwen. De VNG- norm gaat dus uit van vurenhouten kozijnen en enkel glas. Dit betekent dat de gemeenten jaarlijks 300 mijoen euro over houden aan het scholenbouwbudget. Scholen worden voor te weinig geld gebouwd en zijn daardoor van een slechte kwaliteit.
De oplossing van dit probleem is dus simpel: VNG past zijn norm aan, gemeenten stellen per vierkante meter euro’s ter beschikking en het geld dat de afgelopen jaren niet aan scholenbouw is uitgegeven wordt nu gebruikt om de scholen alsnog aan te passen.
Het is een schande dat dit alles nog steeds niet gebeurd is. Minister Van der Laan zei in november 2009 aan de Tweede Kamer toe dat hij het zou laten onderzoeken (‘Geld voor scholenbouw ergens anders voor gebruikt’, Cobouw 9 november 2009). Maar ook van de minister en diens opvolgers is op het gebied van scholenbouw niets meer gehoord.
Gemeenten zullen natuurlijk klagen dat ze het geld niet hebben omdat ze dat al uitgegeven hebben. Gemeenten moeten echter keuzes maken. Besparen ten koste van de gezondheid van kinderen kan niet. Wat is belangrijker dan de gezondheid van kinderen?
Lid CDA

Reageer op dit artikel