nieuws

Nieuw strafbeleid voor bodemsaneringssector

bouwbreed Premium

Bodemsaneerders krijgen te maken met een nieuw sanctiebeleid van de inspectiediensten. Dat maakten de VROM-Inspectie en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat dinsdag bekend.


Met de nieuwe sanctiestrategie willen de inspectiediensten hun handelswijze gelijktrekken. “Ook is meer ruimte voor nuances”, geeft een woordvoerder van de VROM-Inspectie aan. “We kunnen nu per overtreding toetsen in welke mate opdrachtgevers, bodembedrijven, certificerende instellingen of intermediairs in overtreding zijn. Zo kan de sanctie beter worden afgestemd op de aard van de overtrading.” Eerder werd een vaste sanctie opgelegd per zogenoemde ‘kernbepaling’, cruciale bepalingen waarvan overtreding voorheen strafrechtelijk bestraft werd. Minder cruciale bepalingen werden bestuursrechtelijk aangepakt. Met de regeling handhaven de inspectiediensten het besluit Bodemkwaliteit op basis van de Kwaliteitsborging Bodembeheer (Kwalibo).
De nieuwe sanctiestrategie valt uiteen in twee delen. Een weging van omstandigheden en gedrag en een interventietabel. In het eerste deel worden punten toegekend als een overtreding geheel of gedeeltelijk aantoonbaar is. Het zwaarstwegende aspect bij een overtreding is fraude, gevolgd door negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit en herhaling van een eerdere overtreding. Verzachtende omstandigheden worden ook meegewogen. Bijvoorbeeld als een instantie direct maatregelen heeft getroffen om schade te beperken, of als de certificerende instelling of Raad van Accreditatie al handhavend is opgetreden. Ook als de overheid medeverantwoordelijk is, geldt dat als een verzachtende omstandigheid.

Puntenwaardering

De interventietabel kent een puntenwaardering toe aan de wettelijke voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij is aangegeven wie de eventuele overtreder is, welke overtreding mogelijk is, hoeveel punten een bepaalde overtreding ‘scoort’ en welke sanctie erop staat. Straffen lopen uiteen van een waarschuwing, een boete van maximaal 50.000 euro, stilleggen van werk, schorsen of intrekken van erkenningen. De regeling gaat per direct in.

Reageer op dit artikel