nieuws

‘Hoofdpijndossier, je komt er niet meer uit’

bouwbreed Premium

Minister Donner laat zich niet van de wijs brengen door de kritiek van het ERB en gaat verder op de ingeslagen weg. Een datum waarop het nieuwe Bouwbesluit moet ingaan, heeft hij nog niet voor ogen. Oorspronkelijk was dat 2010.

Donner kreeg als nieuwe minister op dit hoofdpijndossier twee weken geleden
twee kritische rapporten gepresenteerd over het nieuwe Bouwbesluit. Zonder enige
vorm van commentaar stuurde hij de onderzoeken door naar de Tweede Kamer. “Dat
snap ik wel”, reageert VVD’er Betty de Boer. “Je komt er namelijk niet meer uit.
Als je nog een ander bureau naar het concept laat kijken, komt dat ook weer met
nieuwe conclusies.” De Boer is kritisch over het Bouwbesluit. “Straks moet ik
als Kamerlid nog een uitspraak doen over artikel 4.3 sub h”, waarmee ze wil
aangeven dat bouwregels wat haar betreft op de schop moeten. “Maak de aannemer
eindverantwoordelijk en dring als overheid aan op lange onderhoudscontracten.
Een bouwer bedenkt zich dan wel twee keer voor hij een onveilig gebouw neerzet.”

Naïef verhaal

“Naïef verhaal”, meent Jansen van de SP. “Een aannemer wil geen spijker meer
vertimmeren dan nodig is.” Jansen pleit voor een verplichte verzekerde garantie.
“Als een aannemer slecht werk aflevert, gaat de premie omhoog. De preventieve
bouwplantoets kan dan komen te vervallen, bouwleges afgeschaft. In Frankrijk
werkt dat al jaren goed.”

Reageer op dit artikel