nieuws

Europees geld voor infraprojecten in Nederland

bouwbreed

Nederland krijgt miljoenen euro’s subsidie uit Brussel voor diverse infrastructuurprojecten. Daar hebben de EU-lidstaten mee ingestemd.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met de bijdrage: “Europa laat hiermee zien dat investeringen in infrastructuur en mobiliteit van groot belang zijn om de economie te versterken.”
In totaal ontvangt het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor vijf projecten geld uit het Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T)-programma. Zo komt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitbreiding van het spooremplacement Maasvlakte-West. Daarnaast stelt Brussel 0,8 miljoen beschikbaar voor de studie naar een extra Betuweroute-spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens. Ook komt 1,75 miljoen beschikbaar voor de studie naar de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Het Europees Parlement komt binnen één maand met een reactie op de voorstellen die door de EU-lidstaten zijn goedgekeurd. In januari 2011 stelt de Europese Commissie de lijst van projecten en bijbehorende subsidies definitief vast.

Reageer op dit artikel