nieuws

Corporaties helpen Amsterdam met geld

bouwbreed

De Amsterdamse corporaties betalen de komende tien jaar 225 miljoen euro aan de gemeente om de tekorten bij het Grondbedrijf te verminderen. In ruil daarvoor mogen zij 5000 extra sociale huurwoningen verkopen. De corporaties verwachten tot en met 2020 minimaal 24.000 nieuwe woningen te zullen bouwen, waarvan 8000 sociale huurwoningen.

Amsterdam kampt met enorme tekorten in toekomstige grondexploitaties. Reden voor wethouder Van Poelgeest om een miljoenenbijdrage te vragen voor het zogeheten Vereveningsfonds. Na lange onderhandelingen is de afspraak gemaakt dat de helft van de erfpachtinkomsten van sociale huurwoningen (87 miljoen euro) direct naar het Grondbedrijf gaat. Ook betalen de corporaties bij verkoop van een sociale huurwoning een grotere bijdrage aan de gemeente. De afdracht gaat omhoog naar ruim 8000 euro per woning. In ruil daarvoor blijft de grondprijs voor sociale huurwoningen laag en is de gemeente bereid gronden en vastgoed van corporaties aan te komen.
Om voldoende te kunnen investeren mogen corporaties tot en met 2020 35.000 woningen verkopen. Dat is 5000 meer dan eerder afgesproken. Daarbij gelden geen buurtquota of andere beperkingen. Er wordt gerekend op de bouw van 24.000 tot 36.000 woningen in tien jaar. Maar gezien de economische crisis, zijn daarover geen harde afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel