nieuws

Column Hans Westerhof

bouwbreed

Als ik in een supermarkt ben, valt het mij op dat heel veel producten worden aangeprezen met ‘light’.

Met het woord ‘duurzaamheid’ gebeurt nu hetzelfde. In de bouwbranche wordt
tegenwoordig heel veel aangeprezen als ‘duurzaam’: duurzame wegen, duurzame
gebouwen, duurzame verlichting, duurzame energie, enzovoort.

Het zet mij aan het denken. Waarom heb ik gevoelsmatig wat met duurzaamheid
en eigenlijk niets met light? Ik ben tot de conclusie gekomen dat light een
marketingverzinsel is gericht op de kopende individuele mens. Het geeft de
individuele mens een tevreden gevoel over zijn handelen. En dit wordt maximaal
benut door marketeers.

Duurzaamheid is toch meer iets van het collectief. Duurzaamheid kan alleen
maar tot stand komen als alle actoren willen meewerken aan hun deel van de
duurzaamheid. Als je bijvoorbeeld naar de lagenbenadering van duurzame
gebiedsontwikkeling kijkt, zie je de ‘drempels’ als het ware op je af komen. In
de occupatielaag voltrekken veranderingen zich binnen een generatie, bij de
netwerklaag duurt het twee tot drie generaties en bij de ondergrondlaag minimaal
honderd jaar. Een duurzame verantwoordelijkheid in gebiedsontwikkeling vergt dus
veel van het individuele verantwoordelijkheidsgevoel én van interactie met
elkaar.

Mogelijk dat het streven naar een duurzaam ruimtegebruik haar invloed heeft
op de ontwikkeling van de individualistisch ingestelde maatschappij. Om tot een
duurzamere maatschappij te komen zullen toch onderdelen van de collectieve
cultuur hervonden moeten worden. Het gevoel van onderlinge verbondenheid en
groepsverantwoordelijkheid is van groot belang om duurzaamheid te laten slagen.
Wie weet zorgt duurzaamheid dan na de generaties X en Y voor een nieuwe
generatie D.

Kortom, duurzaamheid komt pas tot daadwerkelijke ontwikkeling als individuele
denkers en doeners samenwerken, zonder vooringenomenheid, en zo tot duurzame
oplossingen komen. Dan blijft duurzaamheid niet ‘light’, maar krijgt het
gewicht.

Hans Westerhof
Lid Managementteam Tauw

Reageer op dit artikel