nieuws

Werkgeversorganisaties eisen gratis NEN-normen

bouwbreed Premium

Zolang de overheid in wetten dwingend naar NEN-normen verwijst, moeten deze gratis beschikbaar worden gesteld. Dat vinden werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW.

Vorige week oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de overheid niet
verplicht is om de NEN-normen kosteloos aan te bieden omdat de normen waarnaar
wordt verwezen in bouwregelgeving niet algemeen verbindend zijn.
MKB Nederland en
VNO-NCW
noemen de redenering van het hof krom. “Het bedrijfsleven moet nu betalen voor
voorgeschreven normeringen die nota bene ook vaak opgesteld worden door private
partijen”. De ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om snel een
standpunt in te nemen over de kwestie. “Meer duidelijkheid over de NEN-normen is
het bedrijfsleven al jaren geleden toegezegd, maar werd door de rechtszaak
steeds vooruitgeschoven.”

Vrijwillige karakter

Voor de werkgevers staat vast dat de normen wel degelijk algemeen geldend
zijn omdat de wetgever ze van toepassing heeft verklaard. Eind 2008 kwam de
Haagse rechtbank ook tot dat oordeel. Positief vinden MKB Nederland en VNO-NCW
dat de uitspraak geen afbreuk doet aan het vrijwillige karakter van normen. “We
zijn voorstander van samenspraak met alle belanghebbende partijen zoals
producenten, handelaren, gebruikers en overheden.” Het ministerie van
Economische Zaken onderzoekt of gratis normen financieel überhaupt haalbaar
zijn.

Reageer op dit artikel