nieuws

Voorbeeldfunctie voor personeel en relaties

bouwbreed Premium

Voorbeeldfunctie voor personeel en relaties

Tijdens een familiebezoek in Cambodja ontdekte Giulio Tomaello dat veel inwoners van dat land een nauwelijks menswaardig bestaan leiden. Terug in Nederland besloot de directeur van het Vlaardingse terrazzobedrijf in overleg met zakenpartner Cor Hoogeveen van Eterno Terrazo in Almere een sponsoractie op te zetten.

“Hoewel het voor iedereen in de bouw een economisch moeilijke tijd is, willen
wij anderen niet vergeten. Samen met een aantal vaste relaties gaan wij in
Cambodja actief hulp verlenen om de mensen daar een beter perspectief te
bieden’,’ vertelt Tomaello. Die hulp bestaat uit het eigenhandig bouwen van
huizen voor de allerarmsten. Tomaello: “Het land heeft nog steeds te lijden van
het ‘middeleeuwse’ regime van Pol Pot. Ooit was Cambodja het Zwitserland van
Azië. Maar het is totaal ontwricht. Er heerst armoede op grote schaal.” Een
eerste sponsoractie in kleine kring leverde dit jaar al voldoende geld op voor
zestien huizen en twee grote waterreservoirs. In januari vertrekt een groep van
circa twintig sponsors om nog eens vijftig woningen neer te zetten. Iedere
deelnemer is goed voor minimaal één woning. De huizen kosten 1000 dollar per
stuk. Ze hebben een oppervlakte van 20 vierkante meter en worden gebouwd van
beton, kunststof en bamboe. Ze staan op betonnen palen, met het oog op
wateroverlast. De toekomstige bewoners dragen 25 dollar bij als aanbetaling.
Hoogeveen: “Voor dat bedrag moeten ze een jaar sparen. Maar een eigen bijdrage
is uit oogpunt van zelfrespect belangrijk.”

Humanitaire overwegingen

De organisatie van de bouw ter plaatse is in handen van Tabitha, een
hulpverleningsorganisatie die werd opgericht door de uit Nederland afkomstige
Janne Ritskes. Met talloze hulpprojecten hielp zij in de afgelopen jaren vele
Cambodjanen aan werk en een woning en zo aan een betere toekomst. Omdat Tabitha
zonder overheadkosten werkt, belandt het geld voor de volle 100 procent bij de
hulpbehoevenden. Volgens Tomaello is dat voor veel deelnemers aan de
sponsoractie een absolute voorwaarde. “Heel veel mensen willen graag helpen,
maar alleen als ze zeker weten dat iedere euro daadwerkelijk terechtkomt bij de
doelgroep.” Het gezelschap dat naar Cambodja reist, bestaat uit mensen van
Tomaello en Eterno en uit zakenrelaties uit de bouw. Er gaan diverse
personeelsleden mee om bij de woningbouw te assisteren. De reis- en
verblijfskosten komen voor eigen rekening. Aan de actie liggen louter
humanitaire overwegingen ten grondslag, verzekeren de twee ondernemers.
Commerciële bijbedoelingen zijn er niet. Hoogeveen: “Bedrijven die alleen voor
het geld gaan, zijn kortzichtig bezig. Je moet ook iets terugdoen voor de
maatschappij. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je personeel en je
leveranciers.” Tomaello: “De wereld zou geen armoede hoeven te kennen; we zijn
rijk genoeg om iedereen te voeden. Grote hulporganisaties slagen daarin maar ten
dele. Deze actie laat zien dat je ook als individu effectief hulp kunt bieden.”

Reageer op dit artikel