nieuws

Vogelaarheffing gaat gewoon door

bouwbreed Premium

In het regeeraakkoord is vastgelegd dat de Vogelaar-heffing wordt afgeschaft. Hoe en wanneer is echter nog niet duidelijk. Daarom doet het Centraal Fonds de rekening voor de heffing 2010 toch nog de deur uit.

De rekening wordt weggestuurd terwijl er nog een procedure loopt tegen de
heffing over 2008 en 2009 bij de Rechtbank in Utrecht. Een aantal corporaties
heeft de heffing destijds aangevochten omdat die in hun ogen onrechtmatig zou
zijn. De rechtbank doet daar waarschijnlijk begin december uitspraak over.

Bezwaarschrift

Omdat het Centraal Fonds
ook wel inziet dat nu nog meer corporaties de heffing zullen aanvechten,
adviseert het de corporaties pro forma een bezwaarschrift in te dienen. Zij
krijgen vervolgens de tijd om hun bezwaren te onderbouwen tot zes weken na de
finale uitspraak van de rechter in de zaken over 2008 en 2009. Dat kan nog wel
even duren. Weliswaar zal over ongeveer een maand de Utrechtse rechter uitspraak
doen, maar een hoger beroep is niet uit te sluiten. Daarna is zelfs nog cassatie
mogelijk.

Teugbetaling

Het Centraal Fonds zegt verder toe de betaalde heffing over 2010 terug te
betalen als de definitieve uitkomst van de rechterlijke procedure is dat de
heffingen over 2008 en 2009 onrechtmatig zijn. Ook corporaties die geen bezwaar
en beroep hebben aangetekend krijgen dan het geld terug.

Reageer op dit artikel