nieuws

Vertrouwen in de bouw neemt toe

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers hebben meer vertrouwen in de bouw gekregen.

Andersom is dat niet het geval, blijkt uit onderzoek van Vernieuwing Bouw.
Volgens de onderzoekers van USP Marketing Consultants kan de verschuiving in
vertrouwen ten opzichte van het eerste onderzoek in 2008 te maken hebben met de
verschuiving in macht. Als gevolg van de economische recessie zijn de
marktverhoudingen veranderd, waardoor de ‘macht’ is verschoven van
opdrachtnemers naar opdrachtgevers. De onderzoekers vinden dat partijen zich
ervan bewust moeten zijn dat onder invloed van economische ontwikkelingen de
verhoudingen in een markt variëren. “Men moet dus te allen tijde integer en
transparant handelen.” Publieke opdrachtgevers zijn duidelijk voorlopers in dit
veranderingsproces. Bouw- en infrabedrijven zijn verder met integer en
transparant handelen dan gespecialiseerde aannemers. Bedrijven die zo handelen
hebben ook betere ervaringen met de wederpartij tijdens de realisatie van een
project. Deze uitkomst bevestigt wat de onderzoekers betreft de gedachte dat
integer en transparant handelen een goed uitgangspunt is voor professionele
samenwerking. Nog belangrijker op bedrijfsniveau is dat partijen die verder
gevorderd zijn in het veranderingsproces betere bedrijfseconomische
vooruitzichten hebben en gemakkelijker nieuw personeel kunnen aantrekken.

Motivering

Bij aanbestedingen is net als in 2008 de grootste klacht het gebrek aan
motivering bij een gunning. Een iets minder grote klacht is dat opdrachtgevers
niet thuis geven bij vragen tijdens het opstellen van de aanbieding. Dat zou
wederom met de crisis te maken kunnen hebben. Daardoor schrijven meer partijen
in. Opdrachtgevers voelen er dan weinig voor om elke partij een uitgebreide
toelichting te geven. Gunningscriteria worden daarentegen vaker helder gevonden.

Reageer op dit artikel