nieuws

Verhoeven: Met te veel plannen op de plank is nog helemaal niets gebeurd

bouwbreed

Verhoeven: Met te veel plannen op de plank is nog helemaal niets gebeurd

Woordvoerders bij kleinere partijen hebben het druk. Zo is bij de tienmansfractie D66 Kees Verhoeven niet alleen woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, ook van infrastructuur, economische zaken, innovatie, ICT en consumentenbeleid.

Eerder was hij regiodirecteur bij MKB-Nederland. “Bedrijven moeten meer
speelruimte krijgen in een gelijkspeelveld.” Klinkt mooi. Wat bedoelt hij
daarmee? “Nou minder regeldruk voor bedrijven en goede concurrentievoorwaarden.
Bijvoorbeeld het aanbestedingsbeleid is vaak niet ondernemersvriendelijk omdat
toch nog te veel naar omzet en schaaleisen wordt gevraagd. Het midden- en
kleinbedrijf komt zo in de knel.” Hij wil geen nieuwe plannen maken, maar eerst
bestaand beleid uitvoeren. “Er liggen veel plannen op de plank waar niets mee
gebeurt.” Voor ruimtelijke ordening sluit hij zich aan bij de meerderheid die
bouwplannen van gemeenten onderling beter afgestemd wil zien. “De provincies
moeten die afstemming in het oog houden, maar daar ontbreekt vaak de capaciteit
om te toetsen. Ik denk dat het Rijk daarom een instrument moet ontwikkelen, een
objectieve meetlat waarmee die projecten met elkaar vergeleken kunnen worden.”
Ook wat betreft de bouw sluit hij zich aan bij de gedachte dat bouwers zich
vooral moeten richten op vernieuwing in de bestaande omgeving, in plaats van
nieuwbouw in het weiland. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? “Als het overleg met
de sector nergens toe leidt, met subsidies en belastingmaatregelen.”

Reageer op dit artikel