nieuws

Tracéwet kan aanbesteding beïnvloeden

bouwbreed

De wijzigingen in de Tracéwet hebben mogelijk gevolgen voor de aanbestedingen van de betrokken bouwprojecten


In de aangepaste Tracéwet worden de aanbevelingen van de commissie Elverding wettelijk verankerd. Voor de toekomstige aanbestedingsprocedures zijn diverse scenario’s mogelijk. “Het kan tot problemen leiden”, zegt Toon de Gier, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de universiteit van Utrecht. Nieuw in de Tracéwet is namelijk de zogenoemde ‘oplevertoets’. En die oplevertoets kan voor onduidelijkheden zorgen, volgens de Gier. “Een van de aanbevelingen van de commissie Elverding was namelijk het achterwege laten van vooraf berekende milieueffecten tot twee cijfers achter de komma. Dit leidt volgens de commissie alleen maar tot schijnveiligheid”, legt hij uit.
Beter is het volgens de commissie, om een jaar na oplevering een zogenoemde ‘oplevertoets’ te doen. Die toets staat straks ook in de Tracéwet. “Dat betekent dat een jaar na ingebruikname mogelijk blijkt dat niet aan de normen voor lucht, geluid en natuur wordt voldaan. Dan moeten alsnog maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door extra geluidsschermen te plaatsen. Maar het is nog niet duidelijk hoe die extra maatregelen straks in de aanbesteding verankerd worden. En hoe werkt het dan bij een dbfm-contract waar een aannemer het ontwerp maakt? Die onduidelijkheid kan consequenties hebben voor de betrokken aannemers.”
Maar misschien loopt het zo’n vaart niet. Martijn Verwoerd, beleidsmedewerker Infrastructuur bij Bouwend Nederland, ziet niet direct problemen. “Het kan zijn dat die extra maatregelen later apart worden aanbesteed, maar het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de overheid om aan de normen te voldoen, en die liggen vast in het tracébesluit van een project. Het hangt ook van de contractvorm af. Bij een dbfm-contract is de bouwer natuurlijk verantwoordelijk voor de maatregelen, maar ik verwacht wel dat dat in de contracten wordt afgetimmerd, al heb ik het idee dat het ministerie nog niet helder voor ogen heeft welke vorm dat precies krijgt.” Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verandering geen consequenties voor de aanbestedingen omdat de oplevertoets en het tracébesluit los staan van elkaar. Het meerwerk wordt volgens de woordvoerder apart aanbesteed.

Reageer op dit artikel