nieuws

Renovatie vraagt om ontzorging

bouwbreed Premium

Renovatie van de Nederlandse woningmarkt vraagt om individueel maatwerk en kennisbundeling, stelt Gerhard Hospers.

De bouwmaterialenhandel moet zijn kennis vroeg in het renovatieproces inzetten. Je moet problemen vooraf oplossen en niet op de bouwplaats. Dat maakt een wereld van verschil. Er moeten maatwerkoplossingen worden aangeboden en ook de gehele renovatielogistiek vraagt om een just in time benadering. Daar moet je als handel je rol pakken.
Als bouwmaterialenhandel zijn we gewend om in het voortraject mee te denken en samen nieuwe concepten en producten te ontwikkelen. De waardering voor onze toegevoegde waarde vind je terug in de vaste relatie met aannemers architecten en opdrachtgevers. Feit is dat de prijs vaak een marktgegeven is, met een beperkte prijselasticiteit. Maar de handelspartij met de meeste toegevoegde waarde trekt vaak wel aan het langste eind bij de gunning. Zo werkt onze business.

Prefab oplossingen

Het assortiment prefab producten heeft een grote vlucht genomen. Onze showroom is essentieel om alle mogelijkheden ook goed te doorzien: van complete prefab badkamers tot een compleet assortiment van systeemvloeren, casco’s, gevelelementen,en prefabdaken zelfs met een prefab schoorsteen. Prefaboplossingen zijn dikwijls zelfs bij seriegrootte één al economisch voordelig. Ook in de renovatie zien we steeds meer ruimte voor industriële producten. Ook in Topbouw verband zien we innovaties voor de renovatiemarkt. Zeventig procent van de woningen in Nederland zijn grondgebonden woningen, deels in bezit van particulieren deels van woningbouwcorporaties.
Het midden- en kleinbedrijf is de motor voor onze prefab producten. Een aantal koopargumenten speelt daarbij een rol. Snel leveren is belangrijk, anders haakt de koper af. Maar juist ook risicobeperking is een belangrijk koopmotief. De handel levert niet alleen snelle prefab producten, maar neemt ook de aansluitrisico’s voor haar rekening. Goede aansluiting vraagt kennis van zaken. Niet alleen ontwerp- maar ook uitvoeringstechnisch. De handel levert deze kennis en begeleidt ook de logistiek naar en op de bouwplaats. De prefab leverancier denkt ook mee met hijsmiddelen. Daarmee verandert de functie van de handel wezenlijk.

Kennis

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten werkt Raab Karcher nauw samen met opdrachtgevers en architecten. Bij innovatie hoort een zoektocht om je klant positief te verrassen. Innoveren is nadrukkelijk een proces met de klant. Ook binnen Topbouw ervaren we de bijeenkomsten met architecten als zeer inspirerend. Juist in het spanningsveld met klanten kom je vaak tot vernieuwende denkbeelden, die in interne technische brainstormsessies niet naar voren komen.
Waar het gaat over renovatie, ben ik enthousiast over de voorgenomen aanpak van wijkrenovatie die de gemeente Apeldoorn volgt: ‘Uw woningen in de watten’.
De renovatieklanten worden bewust gemaakt van de energielabels van hun woning, en krijgen informatie over mogelijke duurzame renovatieoplossingen. Een prachtig initiatief. Met goede informatie weten de aannemer en de eindgebruiker hun weg naar groene producten wel te vinden. Maar de handel moet hier wel zorgen voor heldere en betrouwbare informatie over producten die beter presteren dan het gemiddelde.
Ook renovatieproducten zoals prefab gevels en daken zijn de komende jaren bij klanten in beeld. Waar in jaren 30 woningen vaak veel waarde wordt gehecht aan behoud van het gevelbeeld, zie je juist bij jaren 70 woningen dat een complete wijk kan worden ‘opgepimpt’ met nieuwe gevels. Dat vraagt om een prefab leverancier die zijn eindproduct op individuele wensen kan afstemmen, verstand heeft van de kwaliteit van de fundering, en de juiste binnenstedelijke logistiek weet te regelen. Discussies over aansluitdetails worden van tevoren opgelost en niet op het renovatieperceel.
Kortom: renovatie vraagt om partijen die ontzorgen, en die de taal van de klant en de aannemer spreken. Topbouw brengt toeleveranciers en handel samen, en zorgt juist voor de noodzakelijke multidisciplinaire omgeving voor innovaties. Want dat vormt een belangrijke uitdaging in de renovatie-opgave: zorg dat je in korte tijd veel multidisciplinaire kennis weet te combineren.
Manager Projectadviseur bij Raab Karcher

Reageer op dit artikel