nieuws

Nieuw elan zet vaart achter spoedaanpak wegverbredingen

bouwbreed

– Minister Schultz van Haegen (infrastructuur) opent maandag de wegverbreding van de A58 Batadorp. “Die tien lintjes uiterlijk mei volgend jaar gaan we halen”, weet Sieben Poel, programmadirecteur van de Spoedaanpak Wegen. Heijmans heeft de nieuwe snelle aanpak van Rijkswaterstaat het best begrepen en sleepte de helft van de gebundelde contracten binnen.

Omde knelpunten op de snelwegen aan te pakken besloot het vorige kabinet tot
een spoedaanpak van de dertig grootste knelpunten. In totaal is een aanneemsom
van ruim 1,4 miljard euro gemoeid met de projecten. Tien daarvan zijn via
d&c-contracten op de markt gekomen en vier via dbfm. Het laatste contract is
vorige week gegund en het eerste project op de A2 Leenderheide is onlangs
geopend. Volgende week volgt ook de opening van de A12 Woerden-Gouda en de A12
Woerden Oudenrijn. Om extra snelheid te kunnen maken is voor de zestien andere
wegverbredingen een vernieuwende aanpak gekozen in zes gebundelde contracten. De
aanbestedingsfase van die marktaanpak is inmiddels geëvalueerd. Sieben Poel en
Carlita Vis van Rijkswaterstaat geven alvast een inkijkje in de resultaten.
Naast mensen van Rijkswaterstaat en de marktpartijen die de projecten uitvoeren,
heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers, Felix ook afgehaakte en afgevallen
inschrijvers benaderd om de gekozen werkwijze te analyseren. “Opvallend is dat
bij alle partijen brede waardering is voor de snelle aanpak. Gemiddeld krijgen
we het rapportcijfer 8”, licht Sieben Poel toe. Samen met de markt heeft
Rijkswaterstaat de bundels samengesteld en nog voordat alle procedures zijn
doorlopen aanbesteed. “Daarmee is de tenderfase verkort van tien naar vijf
maanden. Die halvering vertaalt zich ook in veel lagere kosten voor beide
partijen en daarmee is iedereen in de bouw gebaat”, aldus inkoopmanager Carlita
Vis. De beslissing om de methode vaker toe te passen, moet formeel nog vallen,
maar de voortekenen zijn gunstig.

Heijmans

Opvallend is dat Heijmans de grote winnaar is van de nieuwe aanpak. De
Brabantse bouwer sleepte drie van de zes bundels binnen. Rijkswaterstaat waagt
zich nog niet aan een analyse, maar verwijst naar de reacties van andere
marktpartijen in de evaluatie. “De analyse van concurrenten is dat Heijmans zich
beter inleeft in de vraag van de opdrachtgever en projecten van meet af aan
integraal aanpakt.” Nieuw was dat gesprekken met sleutelfiguren, als een
projectmanager, uitvoerder of verkeersspecialist, voor 20 procent meewogen bij
de gunning. Achterliggende gedachte was dat een mooi plan alleen tot uitvoering
komt als de mensen die de uitvoering begeleiden, het plan begrijpen en erachter
staan. Na wat aanvankelijke scepsis, blijkt uit de evaluatie brede erkenning
voor het belang van de sleutelfiguren op de bouwplaats. “We kijken nog wel naar
wie we volgende keer precies aan tafel willen hebben en de vragenlijst, maar het
basisidee staat niet meer ter discussie”, constateert Vis tevreden. Alle
interviews zijn opgenomen en uitgetikt. Wie bij de bouwcombinatie een
sleutelfiguur wisselt, krijgt een nieuw gesprek zodat dezelfde kwaliteit van
mensen gewaarborgd blijft. Vis: “Een paar keer heeft de bouwcombinatie iemand
naar voren geschoven die hoger scoorde.” Bij de gunning heeft Rijkswaterstaat
vooral gelet op kwaliteit en snelheid en was zelfs nog geen definitieve bouwsom
vastgesteld. Pas wanneer alle procedures rond zijn wordt het contract definitief
vastgesteld als een reguliere d&c. Bouwers die bij de prijsindicatie niet
meer dan 5 procent afweken, kregen een extra bonus van 2,5 procent. De
calculaties bleken goed te kloppen en inmiddels is de bonus voor negen van de
zestien projecten toegekend. De overige bouwsommen zijn nog niet vastgesteld.
Voor een vlotte openstelling is nog eens een bonus te verdienen. De uitvoering
verloopt zo vlot, dat de verwachting is dat ook die breed worden uitgekeerd,
maar dat moet de komende tijd blijken. Inmiddels is de A2 Leenderheide geopend
en volgt maandag de A58 bij Batadorp. Poel is ervan overtuigd dat de tien
lintjes die oud-minister Eurlings voor ogen had, voor mei 2011 geknipt kunnen
worden. “De manier van samenwerken verloopt direct en goed. Ook adviesbureaus
hebben hun steentje bijgedragen door de bijkomende activiteiten als
bewonersbijeenkomsten, geluidsberekeningen en dergelijke op te pakken. Er is een
soort een nieuw elan, gebaseerd op zakelijkheid en openheid”, concludeert Poel.
“Daarbij helpt het ook dat we wekelijks een risicorapportage vragen. Elke
dinsdagochtend nemen we die rapporten door en pakken meteen de punten op waar we
invloed op hebben. We voeren regie op afstand, maar leunen niet achterover en
springen in waar we kunnen.”

Risico’s

De meeste rapporten zijn overigens leeg, want de aannemers worden geacht zelf
risico’s te beheersen en op te lossen. Maar bijvoorbeeld bij vergunningen,
technische vraagstukken als constructies van bestaande kunstwerken of afwijkende
ondergrond is het een groot voordeel om vraagstukken meteen aan te kaarten.
‘Escaleren’, heet dat in vaktermen. Dat voorkomt grote discussies in een later
stadium. Bij vraagstukken waar beide partijen er niet uitkomen, kan de speciale
raad van deskundigen een knoop doorhakken. Dat is onlangs gebeurd bij een
interpretatieverschil over dubbele zoab. Poel verwacht de raad in de toekomst
nog wel eens te moeten raadplegen, maar benadrukt dat de gang naar de rechter
altijd openblijft voor het geval een van de partijen zich benadeeld voelt.
Ondanks de snelheid zal het nog tot 2014 duren voordat het laatste project van
de Spoedaanpak is opgeleverd: de A12 Lunetten – Veenendaal. n

Spoedaanpak wegen

De vernieuwende marktaanpak van de wegverbredingen uit de Spoedwet valt goed
bij Rijkswaterstaat én bouwers. De tenderprocedure is met de helft verkort en
bij de markt stijgt de waardering voor de positie van sleutelfiguren, blijkt uit
evaluatie van de marktbenadering.

Reageer op dit artikel