nieuws

Meer infrastructuur voor paardensport

bouwbreed Premium

Om de provincie Limburg te laten uitgroeien tot centrum voor de internationale paardensport, moet op grote schaal infrastructuur worden ontwikkeld. Noodzakelijk is daarnaast dat in de zuidelijke Euregio dertig allround accommodaties verrijzen voor deze vorm van sport.

Deze accommodaties, die onder meer stallen en trainingsruimten zullen
herbergen, moeten worden gevestigd nabij steden. Ook is van belang dat ze worden
aangesloten op de routes waarvan ruiters gebruikmaken. Dat staat in het Limburgs
Paardensportplan, een initiatief van de provincie. Volgens het plan moet de
provincie uitgroeien tot de paardensportplek van Nederland. Het plan gaat ervan
uit dat de Olympische Spelen in 2028 in Nederland worden gehouden. Het onderzoek
pleit voor het ontwikkelen van provinciale ruiter- en menroutenetwerken. Deze
moeten worden aangesloten op vergelijkbare routes in de Belgische en Duitse
grensstreek.

De voornemens zijn alleen haalbaar als het ruimtelijk beleid en de afgifte
van vergunningen met elkaar in de pas lopen. Daarom wordt in het plan
geadviseerd om het provinciale en het gemeentelijke ruimtelijke beleid strak op
elkaar af te stemmen. “Doorlooptijden voor nieuwbouw- en verbouwplannen moeten
kort zijn en de regelgeving moet aansluiten bij de werkelijke behoefte van de
Limburgse paardensector.” De ambities die Limburg koestert op het gebied van de
paardensport, bieden hiertoe goede mogelijkheden. “Het bouwen aan een
hoogwaardige paardensportinfrastructuur sluit naadloos aan bij de nationale en
provinciale Olympische ambities”, zo licht de provincie de plannen toe. Het
blijft echter niet bij het aanleggen van infrastructuur voor de paardensport.
Ook zal er behoefte komen aan woningen en vakantiehuizen voor
paardensportliefhebbers.

Reageer op dit artikel