nieuws

Meer hypotheek voor energiezuinig huis

bouwbreed

Als het aan het NIBUD ligt, krijgen kopers van woningen voortaan minder hypotheek vanwege stijgende ziektekosten en pensioenpremies. De energieprestatie van duurzame woningen daarentegen zou reden moeten zijn om juist een grotere leencapaciteit toe te staan. Zeker waar het nieuwbouwwoningen betreft. Woensdag komt in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken, deze ‘NIBUD kwestie’ aan de orde.

De verhouding tussen inkomsten en (woon)lasten bepaalt hoeveel hypotheek
kopers van woningen kunnen krijgen. Het NIBUD stelt hiervoor jaarlijks normen
op, die worden gebruikt bij de Nationale Hypotheek Garantie en onderdeel zijn
van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die banken hanteren. Ze zijn
bedoeld om overkreditering te voorkomen. De normen worden echter berekend zónder
onderscheid te maken naar woningtype of energieprestatie van een woning. Als
ijkpunt gold steeds een flatwoning met energielabel C. Hoeveel hoger of lager
het energiegebruik en de energierekening van een huishouden is speelt dus geen
rol.

Kopers met ongeveer hetzelfde inkomen komen zo in principe steeds voor
dezelfde leencapaciteit in aanmerking bij de bank. En dat terwijl de
energierekening tussen huishoudens en meer of minder energiezuinige woningen
sterk kan verschillen. Vooral bij nieuwbouwwoningen wringt daarom de schoen, die
standaard goed zijn voor minimaal een A-label. Daar komt bij dat vanaf 1 januari
2011 nieuwbouwwoningen 25 procent minder energie gebruiken. En vanaf 2015 met de
helft van het gebruik toekunnen. Dat zijn verplichtingen die de sector zichzelf
heeft opgelegd. In het Lente-akkoord voor de nieuwbouw, een convenant met het
Rijk, is dat vastgelegd.

Om die reden pleiten wij voor verruiming van de leencapaciteit, afhankelijk
van de energieprestaties van een woning. Weliswaar bieden de NHG-voorwaarden
sinds kort ruimte om 6.500 euro extra te financieren voor energiezuinige
woningen, maar dat is volstrekt onvoldoende. We maken ons grote zorgen over de
berichtgeving dat vooral starters en de laagste inkomens vanaf volgend jaar fors
minder kunnen lenen. Dat bedreigt niet alleen de verkoop van
(nieuwbouw)woningen, maar ook de energie- en duurzaamheidsopgave. Gebaseerd op
het ‘spelregelboekje’ van het NIBUD hebben wij berekend dat kopers van
energiezuinige (nieuwbouw)woningen gezien hun besparingen op energielasten zeker
15.000 tot 25.000 euro extra kunnen lenen.

Deze verruiming zal enerzijds de ontwikkeling van energiezuinige
nieuwbouwwoningen beter mogelijk maken, en anderzijds draagt het bij aan de
behoefte van kopers. Uit een recent grootschalig woonconsumentenonderzoek van
Bouwfonds blijkt namelijk dat vooral financieel gewin de consument verleidt als
het gaat om duurzaamheid. Dat betekent niet alleen dat we moeten zorgen voor een
lagere energierekening, maar juist voor meer in plaats van minder hypotheek voor
energiezuinige woningen.

Bas van de Griendt en Jan Fokkema

Respectievelijk milieumanager, verantwoordelijk voor de duurzaamheidsagenda
van Bouwfonds Ontwikkeling en directeur van de NEPROM, de vereniging van
projectontwikkelaars.

Reageer op dit artikel