nieuws

Investeringen corporaties

bouwbreed

aanhef

Wat een ontluisterend kijkje in de borrelpraat van ‘voormalig projectontwikkelaar te Wassenaar’ René Strijland . (‘Zet vermogen corporaties in voor aflossing van de staatsschuld’, Cobouw 1 november). Strijland kiest ervoor zich te wentelen in onzinnige simplificaties en achterhaalde karikaturen, die tegenstellingen aanwakkeren in een periode waarin juist verbindingen cruciaal zijn. Gelukkig zijn woningcorporaties die blikvernauwing al lang voorbij. Sinds 15 jaar zijn corporaties private ondernemingen. Maar onze focus ligt sindsdien niet minder bij onze opdracht: zorgen voor goede huizen in prettige buurten voor mensen met een wat smallere beurs. We doen dat binnen landelijke kaders over ons werkveld, die democratisch afgesproken worden. En omdat Nederland er in Oost-Groningen heel anders uitziet dan in de Randstad, zoeken corporaties lokaal en regionaal aansluiting bij gemeenten, regiobesturen en provincies. Ook dat is democratische legitimatie, maar Strijland wenst vol te houden dat corporatiedirecteuren “geen bemoeienis met aanwending van het maatschappelijk verbonden vermogen” dulden. Ook woningcorporaties hebben het steeds moeilijker in de huidige economische omstandigheden en woningmarkt. En natuurlijk verzetten we ons tegen een greep in de kas van de sector, als die louter tot doel heeft gaten in het begrotingstekort te dichten. Niet omdat het ‘ons geld ‘ is en ook niet omdat het voortbestaan van corporaties en de grootte van de sector een doel op zich is. Maar wel omdat dat geld bedoeld is voor de volkshuisvesting en omdat dat geld juist nu hard nodig is om de kwaliteit daarvan op peil te houden. In het belang van onze huurders. Daarom is onze boodschap richting kabinet “breek de investeringen van corporaties niet af, maar bekijk creatiever hoe die juist een bijdrage kunnen leveren aan stimulering van de economie en het kloppend maken van de Rijksbegroting.” Minder investeren door corporaties betekent namelijk minder bouwen en meer werklozen, minder herstructurering, minder wijkaanpak, minder energiebesparing en minder leefbaarheid. En minder belastinginkomsten voor het Rijk. Vanuit dat perspectief zoeken we niet alleen het gesprek met het kabinet, maar ook met bijvoorbeeld de Woonbond, de VNG en Bouwend Nederland. Omdat wij denken dat dat productiever is dan dat iedere partij zich blijft wentelen in het eigen beperkte gelijk.

Reageer op dit artikel