nieuws

Inschrijving mag geen loterij worden

bouwbreed Premium

Aanbestedende diensten moeten niet meer dan vier criteria toepassen bij economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Die oproep deed Rijkswaterstaat tijdens de jaarvergadering van MKB Infra.

“Wij hanteren zelf vier emvi-criteria (doorstroming, projectbeheersing,
publieksgerichtheid en duurzaamheid, red.) die helder en transparant zijn. Maar
we zien ook dat sommige aanbestedende diensten daar wat aan toevoegen. Dat
willen we niet. Ze moeten toetsbaar en hanteerbaar zijn”, zei topambtenaar
Richard van Breukelen van Rijkswaterstaat. Hij reageerde op klachten van de
mkb-infrabouwers die geconfronteerd worden met onduidelijke, weinig transparante
criteria. Uitleg van de criteria krijgen ze dan niet en de uitslag aanvechten is
maar al te vaak zinloos juist vanwege de onduidelijke criteria. “Op deze manier
wordt het weer een loterij”, was een veel gehoorde opmerking. Alle aannemers
weten dat volgens Europese regels elke aanbesteding en de bijbehorende eisen en
criteria op zijn minst transparant en niet-discriminatoir moet zijn. Die
transparantie wordt door allerlei vage criteria en net zo vage
beoordelingsmaatstaven behoorlijk onder druk gezet, vinden zij.

Mkb-combinaties

Een ander kritiekpunt, te weinig mogelijkheden voor mkb’ers mee te dingen
naar contracten van Rijkswaterstaat, werd door Van Breukelen gepareerd met
cijfers. Zo’n 110 werken van rond de 1,5 miljoen, typisch mkb-werk dus, zijn op
de markt gebracht en bij 72 unieke opdrachtnemers terecht gekomen. Bij wat
grotere projecten zou hij daarnaast graag zien dat mkb-bedrijven combinaties
vormen. Ook combinaties met grote bedrijven acht hij goed mogelijk. “Wij willen
af van de term onderaanneming. Partnerschap vinden wij beter. Het gaat dan
vooral om specialisten die in zo’n combinatie hun eigen inbreng kunnen hebben.
In een consortium gaat het niet om de grootte maar om de specialisaties. Dat zeg
ik niet alleen hier, maar ook bij Bouwend Nederland”, aldus Van Breukelen.

Reageer op dit artikel