nieuws

‘Inschattingsfout’ komt Noordwijk duur te staan

bouwbreed

De gemeente Noordwijk gaat diep door het stof na de uitspraak van het Haagse gerechtshof in het langlopende geschil met aannemer De Raad Bouw.

Het hof oordeelde vorige week dat de gemeente in 2006 grote fouten heeft
gemaakt bij de selectie van marktpartijen voor de ontwikkeling van het
Rederijkersplein. De Raad Bouw had zijn interesse in het project – de
ontwikkeling van een gezondheidscentrum en 40 sociale huurwoningen – duidelijk
kenbaar gemaakt, maar werd gepasseerd wegens een vermeend gebrek aan ervaring.
Volgens het gerechtshof onderzocht de gemeente de kennis en kunde van het
bouwbedrijf echter nauwelijks. Burgemeester Harry Groen van Noordwijk laat weten
dat hij “de inschattingsfout” ernstig betreurt. “De uitspraak liegt er niet om
en het past de gemeente en mij om loyaal en onbekrompen excuses aan directeur
Brandjes van De Raad Bouw aan te bieden”, aldus Groen. “Ik zal dat
vanzelfsprekend ook persoonlijk doen.”

Lering

Wethouder Leon van Ast, sinds mei verantwoordelijk voor de lopende projecten
op het Rederijkersplein, benadrukt dat de gemeente lering zal trekken uit de
gemaakte uitglijder. “Dit arrest biedt het nieuwe college hopelijk ook de kans
om een streep onder dit dossier te zetten en daarmee de relatie met De Raad Bouw
in de toekomst op positieve wijze invulling te geven.” Volgens het
gemeentebestuur blijkt uit de uitspraak overigens niet dat Noordwijk de Europese
aanbestedingsregels heeft overtreden. Het hof laat zich daar in ieder geval niet
over uit, waarmee het impliciet ruimte geeft aan de uitleg dat voor het
gebiedsontwikkelingsproject aan het Rederijkersplein geen Europese
aanbestedingsplicht gold. Voor de gemeente is dat een belangrijk punt omdat zij
daar voor zichzelf en andere gemeenten duidelijkheid over wilde hebben.
Directeur Brandjes van De Raad Bouw weet nog niet of hij een schadeclaim zal
indienen bij de gemeente. Voordat hij daarover een besluit neemt, wil hij een
goed gesprek met de wethouder voeren.

Reageer op dit artikel