nieuws

Innoveren doe je met vereende krachten

bouwbreed Premium

Het Senseo-koffieapparaat heeft met een enorme snelheid de Nederlandse koffiedrinker veranderd. Het oude Melitta-filter heeft plaatsgemaakt voor een apparaat met halfgebogen kolom waarin je een rond papiertje met gemalen koffie legt. Het resultaat: een smakelijk schuimend, geurig, vers kopje koffie.

We staan er niet altijd bij stil, maar de ontwikkeling van dat apparaat is het gevolg van een intensieve samenwerking tussen twee innovatieve partijen die niet per definitie tot dezelfde kolom behoren. In dit geval tussen Philips en Douwe Egberts. Ik vind het een ultieme vorm van ketensamenwerking. De een denkt na over de techniek van het apparaat, de ander over een nog steeds groeiend assortiment aan producten die erbij gebruikt kunnen worden. Samen zetten ze een maatschappelijke vernieuwing in de markt.
Zo gewoon als we de samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts, zo vreemd kijkt een groot deel van de bouw nog steeds aan tegen ketensamenwerking. Waar zou die terughoudendheid vandaan komen? Het antwoord luidt: (gebrek aan) vertrouwen. Als partijen, en meer nog mensen, elkaar leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben, komt de samenwerking vanzelf. In feite is ‘vertrouwen’ de overtreffende trap van ‘kennen’. Elkaar leren kennen betekent op een goed moment kennis met elkaar maken. Elkaar in de ogen kijken, een hand geven, met elkaar praten. Het congres van Vernieuwing Bouw , ‘Innovatie onze kracht!’ op 25 november biedt deze gelegenheid. Wat we er vooral doen, is de praktijk van de vernieuwing laten zien. Hoe nieuwe ontwikkelingen tot stand zijn gekomen nadat partijen elkaar hebben leren kennen en elkaars vertrouwen hebben gewonnen. De praktijk van ketensamenwerking, de praktijk van levensduurdenken, de praktijk van vernieuwend leiderschap.
Het gaat dus om kennis maken en kennis delen. Geven en nemen zodat de deelnemers met méér naar huis gaan dan ze komen. Van kennis kun je nooit genoeg hebben. Maar met kennis alleen kom je er niet. Die moet je kunnen toepassen om er optimaal profijt van te hebben. Zodra partijen doorkrijgen dat dat precies het tegenovergestelde is van aanbieden op de laagste prijs, wordt de noodzakelijke vernieuwing van de bouw een feit.
Voorlopig leert de toenemende belangstelling voor onze organisatie, ons congres en toenemd aantal deelnemers dat dat punt nog niet bereikt is. Maar dat er wel beweging in de markt zit. En dat is precies wat we willen bereiken. Partijen in de bouw – in het midden, maar ook aan de randen – die elkaar opzoeken, die hun kennis willen en durven delen en uiteindelijk gezamenlijk meerwaarde bereiken. Dat is de innovatie die we met Vernieuwing Bouw nastreven. Innovatie onze kracht!
Directeur Vernieuwing Bouw
Congres ‘Never waste a good crisis’ op 25 november in De Fabrique in Utrecht.

Reageer op dit artikel