nieuws

GroenLinks neemt initiatief kilometerheffing vrachtauto

bouwbreed

Vrachtwagens gaan mogelijk toch per kilometer betalen. GroenLinks heeft daartoe een initiatiefwet voorbereid.

De regeling moet gelden voor alle vrachtwagens boven 3500 kilo. De prijs per kilometer is afhankelijk van het gewicht en de milieuprestatie. Dat varieert van bijna 29 cent per kilometer voor de meest vervuilende wagen, tot 12,6 voor de schoonste en lichtste variant. Het systeem moet lijken op het Duitse ‘Maut’-systeem.
De extra lasten voor het bedrijfsleven kunnen volgens de partij gecompenseerd worden door verlichting van de werkgeverslasten, minder kosten voor het Eurovignet en afschaffing van de motorrijtuigenbelasting. GroenLinks wil zo verduurzaming van het wagenpark versnellen, het gebruik van spoor en binnenwatervervoer stimuleren en bedrijven aansporen efficiënter te rijden. Ook wil de partij aansluiten bij buurlanden. Duitsland heeft een dergelijk systeem en België treft voorbereidingen.
Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland is fel tegen het plan. “Het dient alleen ter vulling van de schatkist”, reageren zij. Bovendien zou in Duitsland het vrachtautopark niet substantieel schoner zijn. Het meeste vrachtvervoer in Nederland vindt plaats in een straal van 100 kilometer. Spoor en binnenvaart zijn daarvoor ongeschikt. Zij vrezen dat een heffing het goederenvervoer op kosten jaagt en herstel van de economie schaadt. Alleen als ook personenauto’s per kilometer betalen, kan de brancheorganisatie zich vinden in kilometerbeprijzing.
GroenLinks moet voor de wet eerst een meerderheid zien te krijgen in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel