nieuws

EU stelt eisen aan berging radioactief afval

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft veiligheidsnormen voorgesteld voor de definitieve berging van radioactief afval. Ondergrondse berging heeft de voorkeur.

“Veiligheid is belangrijk voor alle burgers en alle EU-landen, ongeacht of ze voor- dan wel tegenstander zijn van kernenergie. Wij moeten ervoor zorgen te beschikken over de beste veiligheidsnormen ter wereld om onze burgers, ons water en onze bodem te beschermen tegen radioactieve besmetting”, zet Energie-commissaris Günther Oettinger bij de presentatie van de ontwerprichtlijn.
Hij is hiermee gekomen net na de onrust in Brabant over Belgische plannen voor ondergrondse opslag van radioactief afval in de grensstreek. Dat zou een grote bedreiging kunnen vormen voor de veilige drinkwatervoorziening in een groot deel van Brabant als radioactief afval zou gaan lekken richting het grondwater. Tegelijkertijd is energiebedrijf Delta samen met het Franse EDF bezig te kijken naar een nieuwe kerncentrale.
Volgens de richtlijn moeten lidstaten binnen vier jaar plannen maken hoe ze de definitieve berging van het afval willen oplossen, inclusief de financiering van de maatregelen. De commissie kan de lidstaten verzoeken de plannen aan te passen als die niet veilig zijn.
Ze wil ook toestaan dat twee of meer lidstaten besluiten gezamenlijk een definitieve bergingsplaats te gebruiken. Daarentegen wordt export van het afval naar landen buiten de EU streng verboden.
Als veiligheidsnormen worden de door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) gehanteerd. Volgens de ontwerprichtlijn zullen die zonder meer juridisch bindend worden. Dit houdt onder meer in dat een onafhankelijke autoriteit wordt opgericht voor de vergunningverlening en de veiligheidsanalyse voor elke afzonderlijke berging.

Reageer op dit artikel