nieuws

Achterstandswijk ondergeschoven kind

bouwbreed Premium

Parken en pleinen die dienen als ontmoetingsplek en verbindingsweg maken achterstandswijken aantrekkelijker.

Dat blijkt uit een rapport van TU Delft en Universiteit Utrecht. In hun
rapport ‘Vertouwen houden in de buurt’ wijzen de onderzoekers van de
universiteiten op het belang van het inrichten van ontmoetingsplekken voor
bewoners, in het bijzonder kleine parken en pleinen. Deze moeten zich lenen voor
uiteenlopende activiteiten, eenvoudig zijn aan te passen als daaraan behoefte is
en makkelijk bereikbaar zijn. “Een voorbeeld is een pleintje of buurtparkje dat
ook een handige verbindingsroute is.” Gemeenten, corporaties en
projectontwikkelaars zijn de aangewezen organisaties om dergelijke voorzieningen
te creëren en eventueel aan te passen.

Interviews

De gegevens zijn ontleend aan 120 interviews die de onderzoekers hielden met
bewoners en buurtwerkers van wijken in Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. De zo
verkregen informatie werd aangevuld met statistische gegevens en de resultaten
van andere onderzoeken. Het rapport werd samengesteld in het kader van het
onderzoeksprogramma Kennis voor krachtige steden’ van het Nicis Institute in Den
Haag. In het rapport wordt gewezen op het feit dat instanties hun taken op het
gebied van wijkonderhoud serieus moeten nemen. “Achterstallig woningonderhoud en
verloedering van openbare ruimte maken dat omwonenden sterker het gevoel krijgen
dat instanties noch bewoners zich echt om de buurt bekommeren.”

Architectuur

Verder signaleert het onderzoek een verband tussen architectuur en de sfeer
in een wijk. “Wanneer de gebouwde omgeving van een hoge architectonische
kwaliteit is, zullen bewoners zich er sneller mee identificeren”, concluderen de
onderzoekers. Bovendien kan het ontwerp van een buurt invloed hebben op sociale
problemen die ontstaan. Woningen in wijken die kort na de Tweede Wereldoorlog
zijn gebouwd bijvoorbeeld, zijn vaak moeilijk te slijten vanwege de fysieke
structuur van de omgeving. Dit kan betekenen dat huizen slecht zijn onderhouden,
maar ook dat een wijk afgelegen ligt en slechtverlichte wegen heeft.

Reageer op dit artikel