nieuws

Zelfbouw blijkt niet sneller of goedkoper

bouwbreed

Bouwen in particulier opdrachtgeverschap gaat niet sneller en levert ook geen goedkopere huizen op dan reguliere woningbouw

Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek in opdracht van de SEV. Wel is de
prijs-kwaliteitverhouding beter. De conclusies zijn verrassend in het licht van
het vaak gehanteerde argument dat – vooral collectief – particulier
opdrachtgeverschap leidt tot goedkopere nieuwbouw. “Mensen wenden hun invloed
aan om hun huis te optimaliseren”, verklaart SEV-programmamedewerker Hanneke
Schreuders waarom een lagere prijs snel uit beeld raakt. TNO en de Universiteit
Utrecht evalueerden voor de SEV tien jaar zelf bouwen in alle varianten. Dat het
als regel goedkoper is, claimen partijen aan de hand van daadwerkelijk
gerealiseerde projecten. “Uit eerdere onderzoeken op kleinere schaal blijkt het
inderdaad. Maar bij die conclusies bleven wel vraagtekens bestaan.” Dat het
antwoord of het echt goedkoper is in de lucht bleef hangen, was volgens
Schreuders reden voor het diepgaandere onderzoek. Prijsverschillen blijken
vooral verklaarbaar door lagere grondprijzen. De lage initiële kosten die
haalbaar zijn dankzij een dergelijke korting, blijken vaak echter wel belangrijk
voor de doelgroep. De SEV suggereert daarom partijen die daarvoor een veer
moeten laten (gemeenten, ontwikkelaars) later ter compensatie te laten
meeprofiteren van de gestegen woningwaarde.

Beter

Een claim dat zelfbouw als regel sneller gaat, blijkt eveneens onterecht.
“Het gaat niet per se sneller, eerder langzamer. Vooral bij cpo”, formuleert
Schreuders wat genuanceerder. “Meestal. Maar daarvoor krijg je wel iets beters
terug.” Ze wijst op positieve resultaten die ook scherp naar voren komen zoals
een hogere Woz-waarde, keuze voor betere materialen, lager energieverbruik en
buurtcontact.

Meerwaarde

Ondanks de nuancering van claims over de voordelen van zelfbouw, ondersteunen
de conclusies volgens de SEV de meerwaarde ervan. Een goede
prijs-kwaliteitverhouding en het sociale aspect ziet Schreuders als argumenten
om op deze manier meer kleinschalige woningprojecten te realiseren. Dat zou goed
aansluiten bij de marktvraag, nu de tijd van de grootschalige nieuwbouw zijn
langste tijd lijkt te hebben gehad. Ze ziet ook een interessante toekomst voor
zelfbouwers bij renovatie, ook in de huursector. Verschillende vormen verdienen
volgens haar nog nadere uitwerking. “De nieuwe gebruikers hoeven niet per se de
zittende bewoners te zijn. Het kan ook dat een groep een complex koopt en
opknapt.” Voorbeelden hiervan zijn al te zien in Rotterdam. Kopersgroepen
verwerven er uitgewoonde huurpanden voor een zacht prijsje in ruil voor de
belofte ze te renoveren.

Reageer op dit artikel