nieuws

Werklozen verlaten bouw

bouwbreed Premium

Werkzoekenden met een bouwachtergrond die de sector de rug toekeren, zijn allerminst verloren voor de bouw.

Als de economie aantrekt, zullen ze massaal weer terugkeren, denkt Bouwend
Nederland. De brancheorganisatie reageert op het onderzoek Sectorale mobiliteit
van werkzoekenden in het crisisjaar 2009 van UWV Werkbedrijf. Volgens het
rapport waaiert 63 procent van de werklozen met een bouwachtergrond uit over
uiteenlopende bedrijfstakken. Slechts zo’n 36 procent vindt opnieuw emplooi bij
een bouwbedrijf. Het grootste deel van de sectorwisselaars, 32 procent, gaat aan
de slag via een uitzendbureau, 7 procent komt terecht in de zakelijke
dienstverlening, 4 procent wijkt uit naar de metaalsector en naar andere
technische bedrijfstakken en 2 procent komt terecht in de gezondheidszorg. Van
nog eens 19 procent is het niet precies bekend waar ze werk vinden. Het
onderzoek is gebaseerd op gegevens van ruim 9000 werkzoekenden met een
bouwachtergrond.

Tragiek van de bouw

Pim Nusselder, woordvoerder van Bouwend Nederland: “Het rapport lijkt
negatief, maar uiteindelijk valt het wel mee. Mensen die nu geparkeerd zitten in
een uitzendbaan, keren straks weer naar ons terug.” Wim van der Maas, directeur
van de Aannemersfederatie Nederland, deelt het optimisme van Bouwend Nederland
niet. “Het is de tragiek van de bouw dat veel mensen de branche verlaten nadat
ze werkloos zijn geworden. Deze situatie gaat ons binnen een à twee jaar ernstig
opbreken. We zullen alles op alles moeten zetten om onze medewerkers te
behouden.”

Minder perspectief

John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw, is er al evenmin gerust op. “Het
geeft te denken dat vooral jonge mensen en hoogopgeleiden de sector verlaten,
want die hebben we heel hard nodig. Daarnaast hebben we de indruk dat veel
oudere medewerkers alleen nog via een uitzendbureau aan de slag kunnen komen
binnen de bouw. En dat betekent dat ze veel minder perspectief hebben dan
wanneer ze voor een bouwbedrijf werken.” Gijs Lokhorst, bestuurder van CNV
Vakmensen: “De sector investeert veel geld in het opleiden van personeel. Als
die mensen vervolgens vertrekken naar andere branches is dat
kapitaalvernietiging. De sector moet zich sterk maken om hen te behouden.”

Reageer op dit artikel