nieuws

‘Stageakkoord Flevoland blauwdruk voor elders’

bouwbreed Premium

Een convenant dat in Flevoland is gesloten tussen uiteenlopende bouwpartijen over leerwerkplaatsen en stageplekken voor beginnende bouwvakkers, kan als blauwdruk dienen voor vergelijkbare overeenkomsten in andere provincies. Dat stelt Fundeon-directeur Sander van Bodegraven.

Volgens Van Bodegraven zijn in Flevoland bijzondere afspraken gemaakt om een dreigend tekort van honderden werkervaringsplekken in de bouw af te weren. Toen duidelijk werd dat door de recessie in de provincie de komende vijf jaar een tekort kan ontstaan van 650 leerwerkplaatsen en stages, werd een convenant gesloten tussen 26 bouwpartijen in Flevoland. Daaronder zijn corporaties, het waterschap Zuiderzeeland en aannemers. In het document zijn afspraken gemaakt om meer werkervaringsplekken te creëren. Het akkoord met de naam Bouwvolume voor opleidingen is een verdieping van een convenant uit 2003.
Convenanten worden vaker gesloten, legt Van Bodegraven uit, maar dat betekent niet automatisch dat ze een succes zijn. “In dit geval hebben alle bouwpartijen getekend, waardoor leerling-bouwvakkers in feite een gegarandeerde leerwerkplek of stageplaats hebben. En dat vind ik heel bijzonder. Ik verwacht er veel van.”
In het akkoord is afgesproken 450 leerwerkplaatsen te creëren. Daarnaast regelt het tweehonderd stageplaatsen voor de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) op alle niveaus. Deze leidt op tot middenkaderfuncties waarbij te denken valt aan technisch tekenaar, calculator en werkvoorbereider.
Een woordvoerster van het Flevolandse opleidingsbedrijf Rolbij laat weten dat jongeren in het gebied veel animo tonen voor een baan in de bouw. “Het probleem is dat veel bouwbedrijven van buiten de provincie in dit gebied werken. Die brengen hun eigen leerlingen mee, zodat er voor aankomende vaklieden uit Flevoland te weinig praktijkplaatsen dreigen.” In het akkoord is onder meer opgenomen dat bedrijven van buiten de provincie leerlingen uit Flevoland moeten inzetten op bouwplaatsen. Andries Greiner, gedeputeerde economische zaken, verwacht dat het convenant ervoor zal zorgen dat ook daadwerkelijk meer beginnende bouwvakkers de kans krijgen praktijkervaring op te doen.

Reageer op dit artikel