nieuws

Projectbesluit lijkt gered

bouwbreed Premium

Het overgangsrecht voor de Wabo wordt toch gerepareerd. Daardoor moet het projectbesluit worden gered.

Bij de invoering van de Wabo en daarmee van de omgevingsvergunning per 1
oktober hingen donkere wolken boven de bouw. In het overgangsrecht was van alles
geregeld over eerder genomen besluiten die in de nieuwe situatie zouden blijven
gelden. Behalve het projectbesluit, de aloude artikel 19-procedure, waar de bouw
in het verleden veel gebruik van heeft gemaakt. Het ministerie van VROM wil daar
iets aan te doen. Minister Tineke Huizinga heeft nu in antwoord op kamervragen
van Ger Koopmans (CDA) geschreven dat er een regeling is ontworpen voor de
reparatie van het overgangsrecht. Dat zal als onderdeel van een breder
wetsvoorstel zo snel mogelijk worden ingediend. Volgens haar betekende het
gebrek aan overgangsrecht overigens niet dat daarmee projectbesluiten direct
waardeloos waren geworden. Zij noemt het een formaliteit om het projectbesluit
om te zetten in een omgevingsvergunning. Aangezien het hiaat in het
overgangsrecht echter zoveel commotie heeft veroorzaakt in de wereld van bouw en
projectontwikkeling, is toch gewerkt aan reparatie. Door de ingewikkeldheid
heeft dat even geduurd.

Reageer op dit artikel