nieuws

‘Patiënten willen steeds meer privacy’

bouwbreed Premium

‘Patiënten willen steeds meer privacy’

De nieuwbouw van het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente telt louter éénpersoonskamers, 360 in totaal. Een bijzondere formule in Nederland. Ogenschijnlijk moet je dan meer vierkante meter bvo realiseren, wat extra exploitatielasten zou betekenen. Dat lijkt niet logisch, zeker voor een ziekenhuis, maar architect Harry Abels van IAA Architecten en ziekenhuisdirecteur Herre Kingma leggen uit waarom dit concept toch goed in elkaar steekt.

Waarom alleen éénpersoonskamers?
“Er is een groeiende behoefte bij patiënten aan meer privacy. Ze willen hun
eigen wereld creëren en zich terugtrekken wanneer ze dat wensen. Hoewel het nog
niet wetenschappelijk vaststaat, zijn er theorieën dat meer privacy op de kamer
het genezingsproces kan bevorderen. Vrouwelijke allochtone patiënten
bijvoorbeeld, praten vrijer met hun arts en laten zich makkelijker behandelen
als ze alleen op een kamer liggen.”

Creëer je daarmee geen hokkerig gebouw?
“Nee, absoluut niet. De kamers liggen langs atria die bezoekers en patiënten een
enorm ruimtelijk gevoel geven. De wanden van de kamers zijn flexibel in gebruik
via een schuifwand, waarmee de patiënt zelf de openheid of geslotenheid kan
bepalen. Grote ramen bieden uitzicht op het atrium. Er is zo altijd contact met
de omgeving.”

Er wordt ogenschijnlijk meer vloeroppervlak gecreëerd door alleen
éénpersoonskamers te maken. Is dat niet nadelig voor de exploitatielasten, die
toch al hoog zijn bij een zorginstelling?

“Het klopt dat je wat meer verkeersruimte hebt ten opzichte van een ziekenhuis
met meerpersoonskamers. Maar door een compact en een slim ontwerp, wordt dat
nadeel gecompenseerd. De nieuwbouw gaat maar liefst een derde terug in het
aantal vierkante meters ten opzichte van het bestaande ziekenhuis. Het aantal
bedden zal dalen van 1070 naar om en nabij 500. Er vinden meer poliklinische
behandelingen plaats en meer dagbehandeling. De verschillende
onderzoeksafdelingen zijn gegroepeerd rondom het ziektebeeld van de patiënt;
spreek- en behandelruimtes zijn per afdeling geclusterd, zodat de patiënt geen
grote afstand hoeft af te leggen. Bovendien gaan specialisten zoveel mogelijk
ruimten met elkaar delen, zodat er geen onnodige vierkante meters hoeven te
worden gecreëerd.” De 350 miljoen euro kostende nieuwbouw op de huidige locatie
bij de binnenstad van Enschede start in 2011 en zal in 2015 in gebruik worden
genomen.

Reageer op dit artikel