nieuws

NVB: Uitstel invoering epc-verlaging

bouwbreed Premium

De aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (epc) komt te vroeg, vindt de NVB. De nieuwe energie-eisen zouden pas van kracht moeten worden wanneer de berekeningsmethode (epg) klaar is.

De brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers schrijft dit in
een brief aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.
Aanleiding voor de brief is het bericht dat de energie prestatienorm gebouwen
nog niet klaar is. “Er wordt wel hard aan gewerkt door de NEN”, zegt Leendert
Meijers, adjunct-directeur van NVB. “Maar tijdens het testen kwamen er wat
vreemde getallen uit.” De Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
vindt daarom dat de voorgenomen epc-verlaging van 0,8 naar 0,6 moet worden
uitgesteld. “Het heeft weinig zin om de woonconsument op te zadelen met extra
kosten, terwijl de effecten voor zijn portemonnee en het milieu discutabel
zijn”, stelt de NVB in de brief. “Door deze gang van zaken wordt de Nederlandse
bouw gedwongen om de energieprestatie te blijven berekenen op basis van een oude
energie prestatienorm nieuwbouw. Die is te grof, om de laatste stappen naar nog
meer energiezuinigheid te meten.”

Wanneer de epg klaar is, weet Meijers niet. “Het kan nog wel een halfjaar of
een jaar duren. Daarom is het misschien beter om de epc gelijk met het
bouwbesluit in te laten gaan. Daar hoort het eigenlijk ook in thuis. We staan
achter het lenteakkoord, laat daar geen discussie over bestaan, maar 1 januari
is echt te vroeg.” Bouwend Nederland wil de epc niet ter discussie stellen, maar
staat achter het uitstel van de nieuwe norm. “Er moet één universele
berekeningsmethode komen voor de energieprestatie van gebouwen, nieuw en
bestaand, woningen en utiliteitsgebouwen”, aldus Peter Fraanje namens de
branchevereniging. “Het is zaak dat die nieuwe norm pas wordt ingevoerd als de
theoretische waarden overeenkomen met de praktijk. Dat is nu nog niet het
geval.”

Reageer op dit artikel