nieuws

Multifunctionele buitenruimte met groene uitstraling

bouwbreed Premium

Natuurlijk gefundeerd gras biedt de mogelijkheid om de openbare buitenruimte multifunctioneel én ‘groener’ in te richten. Het bodemwapeningssysteem is niet alleen enorm draagkrachtig maar heeft ook een hoog drainerend vermogen.

Een van de mogelijkheden om de openbare stedelijke ruimte aantrekkelijker te
maken is het creëren van ontmoetingsplekken, zo viel op de Dag van de Openbare
Ruimte in Houten te beluisteren. Een multifunctioneel grasveld biedt de
mogelijkheid om daaraan op een zeer efficiënte manier invulling te geven. De
beurs is dan ook een perfect podium voor Van Kessel Sport en Cultuurtechniek om
het natuurlijk gefundeerd gras onder de aandacht te brengen.
Adviseur/projectleider Paul van Berkel spreekt van “een cradle to
cradle-product”. De multifunctionele oplossing is overgewaaid uit Engeland. Door
ruimtegebrek fungeerde een trainingsveld deels als parkeerterrein. Vanuit de
voetbalsport vond het zijn weg naar de openbare ruimte. Netlon gefundeerd gras
is opgebouwd uit duizenden kleine wapeningsnetjes van propyleen die in elkaar
haken en homogeen zijn vermengd in een 20 centimeter dikke toplaag van zand en
compost. Daaronder bevindt zich een eveneens 20 centimeter dik puur drainerend
zandpakket. De graswortels die door de bodemwapening groeien, zorgen voor een
sterk verankerd wortelsysteem. “De opbouw is de kracht van deze elastische
constructie”, aldus Van Berkel. “Het bodemwapeningssysteem kenmerkt zich door
een hoge stabiliteit en grote draagkracht. Het materiaal is berekend op een
aslast van 15 ton en dus ook geschikt voor vrachtwagens. Daarnaast infiltreert
het water snel in de constructie.” De natuurlijke toplaag is van gras, maar
ongevoelig voor verdichting en daardoor enorm waterdoorlatend. In natte tijden
leidt dat niet tot modderpoelen of wateroverlast. “Het oogt daarnaast ook
aanzienlijk groener dan bijvoorbeeld grasbetonstenen.” De ruimtebesparende
oplossing heeft zijn multifunctionele werking inmiddels bewezen bij de
herinrichting van natuurgebieden, maar ook in binnenstedelijk gebied waaronder
de Westergasfabriek in Amsterdam. “Er zijn velden waar jaarlijks vijftig
evenementen plaatsvinden.” Daarnaast fungeert het gras als calamiteitenstrook in
bermen, toegang voor de brandweer of overflowparkeerterrein. Van Bergel: “Soms
moeten we bordjes plaatsen met ‘alleen op het gras parkeren’.”

Reageer op dit artikel