nieuws

Moeilijke herfst voor betonfabrikanten

bouwbreed Premium

De fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducten worstelen zich door een moeilijke herfst. Aanhoudende overcapaciteit dwingt tot pijnlijke ingrepen.

In bijna de helft van de directiekamers worden voorbereidingen getroffen om
komende maanden afscheid te nemen van personeel. Van de bedrijven geeft 42
procent aan dat de orders afnemen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijk dat niemand hoop heeft dat het tij binnenkort zal veranderen.
Een op de vijf ondernemers ontkomt niet aan een verlaging van de prijzen. De
orderpositie is teruggezakt naar het niveau van tien jaar geleden. De
betonproducenten werken het gehele jaar al op minder dan drie kwart van de
capaciteit. Twee op de drie bedrijven lijden aan stagnatie door een gebrek aan
opdrachten. De baksteenindustrie produceert met een bezettingsgraad van 67,5
procent. Stagnatie vanwege onvoldoende vraag kwam begin dit jaar voor bij 82
procent van de bedrijven. Het aandeel is inmiddels geslonken tot 57 procent. De
bedrijvigheid neemt licht af. Een op de vijf producenten sleutelt aan de
prijzen. Bij 11 procent van de fabrieken staan banen op de tocht. De
orderpositie is van september op oktober sterk verbeterd van 96,3 tot 110,9
procent van het niveau in peiljaar 2000. Een op de drie bedrijven meldt
oplopende voorraden.

Nieuwe orders

De glasindustrie is vergeleken met tien jaar geleden een derde van haar
opdrachten kwijtgeraakt. Nieuwe orders komen slechts mondjesmaat binnen. In
september gaf 5 procent van de bedrijven aan banen te schrappen. In amper een
maand tijd liep vervolgens het aandeel saneerders op tot 23 procent. Terwijl
september nog in het teken stond van de prijsverlagingen, wagen de
glasfabrikanten momenteel weer meer te vragen voor hun producten. De
timmerfabrikanten werken op drie kwart van hun capaciteit. Het orderniveau ligt
een vijfde onder het peil dat rond de eeuwwisseling gebruikelijk was. Twee op de
vijf bedrijven kampt met stagnatie door een gebrek aan opdrachten. Een kwart van
de ondernemers verwacht dat de bedrijvigheid komende maanden verder zal afnemen.
De druk om arbeidsplaatsen te schrappen neemt bij de meeste bedrijven af.
Voorzichtig denkt 11 procent van de ondernemers aan prijsverhogingen.

Reageer op dit artikel