nieuws

Mkb krijgt moeilijk krediet

bouwbreed Premium

Voor mkb-bedrijven wordt het lastiger bankfinanciering te krijgen

In het tweede kwartaal kreeg slechts een derde volledig krediet.
In het eerste kwartaal van dit jaar honoreerden de banken bij 46 procent van de bedrijven een financieringsaanvraag volledig. Dat is nu gedaald naar 33 procent, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau EIM.
Dit staat in schril contrast tot het grootbedrijf waar bijna zeven op de tien bedrijven de financiering volledig rondkrijgen. Een kwartaal eerder kreeg twee derde al het gevraagde geld van de bank.
In de bouw klopte 16 procent van de mkb-bedrijven bij de bank aan voor financiering. Een kwartaal eerder was dat slechts 10 procent. Daarmee ligt de bouw boven het gemiddelde van alle mkb-bedrijven waarvan 13 procent financieringsbehoefte had.

Herfinanciering

Van de bouwbedrijven die geld nodig hadden, wilde 11 procent het gebruiken voor herfinanciering en herstructurering. Bijna een kwart wilde investeren in huisvesting en bedrijfsmiddelen, terwijl 11 procent het zou gebruiken voor investeringen en innovatie. Ruim de helft had het nodig als werkkapitaal.
Mkb-bedrijven hebben wel behoorlijk te maken met wijzigingen in de kredietvoorwaarden van de banken. Bij 9 procent werd de rente verhoogd, bij 7 procent gingen de overige kosten omhoog en bij 7 procent werd de kredietlijn verlaagd. Hier komt de bouw iets beter uit dan het totale mkb waar 10 procent een rente- en kostenverhoging meemaakte.
Hetzelfde geldt voor andere kredietvoorwaarden als verscherpte eisen onderpand (bouw 5 procent, mkb totaal 9 procent), hogere eisen solvabiliteit (4 repsectievelijk 7 procent) en andere voorwaarden (3 en 7 procent). Van garantieregelingen wordt weinig gebruikgemaakt.

Reageer op dit artikel