nieuws

Installatiebranche verbolgen over uitstel van energienorm

bouwbreed

De installatiebranche is bepaald niet blij met het uitstel van de nieuwe energieprestatienorm. Maar als het dan toch gebeurt, beveelt brancheorganisatie Uneto-VNI aan ook naar andere zaken te kijken.

Volgens de organisatie is het goed dat met de EPG – een koppeling van
Energie-Index en energieprestatiecoëfficiënt (epc) – een berekeningsmethode
wordt ontwikkeld die rekening houdt met zowel bouwkundige als
installatietechnische aspecten. Deze moet gebaseerd zijn op Europese normen.
Belangrijk is dat in de EPG omgevingsfactoren worden meegenomen. Volgens
Uneto-VNI zou het goed
zijn als ook technieken die het mogelijk maken om installaties slim aan te
sturen en dus minder energie te verbruiken, in de EPG worden opgenomen. Bij een
afnemend verband tussen lagere epc en verminderd energieverbruik speelt
bewonersgedrag immers een steeds grotere rol.

Eenzijdig

De kritiek vanuit de bouw dat de EPG eenzijdig gericht zou zijn op
installaties, vindt Uneto-VNI onterecht. In de EPG worden namelijk ook
bouwkundige aspecten, zoals de schil van de woning meegenomen. Daarnaast is
zonneklaar dat, als je een uitspraak wilt doen over het energieverbruik, je
zeker de installaties moet beoordelen. Door in de nieuwe methode rekening te
houden met alle aspecten, zoals de schil van een woning, de installaties en de
bediening van de installaties waarmee het bewonersgedrag kan worden beïnvloed,
ontstaat een cijfer dat meer waarde heeft dan dat van de huidige
berekeningsmethodiek. Het geeft ook een beter beeld van het werkelijke
energieverbruik. Het idee van voormalig Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch om
een energieprestatienorm helemaal af te schaffen, gaat de installatiebranche te
ver. Zij deed dit voorstel in Dagblad Cobouw omdat de huidige
normen niet deugen. Ook de nieuwe zal hoogstwaarschijnlijk niet goed zijn. Dan
moet je daarmee ophouden, vindt zij. Uneto-VNI vindt dat Vietsch er ten onrechte
van uitgaat dat bij het ontbreken van een normering, de markt zelf wel
energiebesparende maatregelen zal nemen. Dat is niet het geval. In het verleden
zijn fietsenbergingen en balkons uit het Bouwbesluit gehaald. Iedereen weet wat
hiervan het gevolg is geweest. Met het ontbreken van normen komt het bereiken
van de overheidsdoelstellingen voor energiebesparing zeker niet binnen bereik.

Reageer op dit artikel