nieuws

Huis van de Sport Leiden blijkt niet mogelijk

bouwbreed Premium

Het is binnen de (financiële) kaders die de gemeenteraad heeft gesteld, niet mogelijk de aanbesteding van het Huis van de Sport door te zetten

Die conclusie trekt het college van B en W na de eerste consultatieronde met potentiële marktpartijen. Daaruit is gebleken dat het Huis van de Sport alleen is te realiseren als de gemeente (onder meer) risico’s overneemt en enkele geplande onderdelen versobert.
De gemeenteraad had als voorwaarde gesteld dat met uitzondering van gemeentelijke plankosten en eventuele vergoedingen bij het mislukken van de aanbesteding, de gemeente verder geen kosten mocht hebben of risico mocht dragen. De rol van de gemeente zou beperkt blijven tot faciliteren van het proces.

Reageer op dit artikel