nieuws

Handel in illegaal gekapt hout vanaf 2013 strafbaar

bouwbreed Premium

Houtimporteurs -en producenten moeten vanaf 2013 kunnen bewijzen dat ze geen illegaal gekapt hout op de markt brengen. Ook moeten ze dan aantonen waar het hout wel vandaan komt.

Houthandelaren die dat niet kunnen, zijn in overtreding. De Europese Raad
stemde maandag in met het handelsverbod. Welke sanctie overtreders boven het
hoofd hangt, is nog onduidelijk. “De verordening moet nog worden uitgewerkt.
Maar, wij gaan ervan uit dat er wel een boete tegenover staat”, meldt een
woordvoerder van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Verburg die zich nadrukkelijk voor het verbod heeft ingezet, is blij met het
verbod. “Dit is een geweldige stap voor de aanpak van grootschalige illegale
houtkap. Het verbod in de Europese Unie helpt de ontbossing tegen te gaan. Het
zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen èn van de
mensen die voor hun dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn.”

Steun in de rug

Volgens de minister is het verbod ook een steun in de rug voor de landen die
met de EU vrijwillige afspraken maken illegaliteit tegen te gaan. “Inspanningen
van landen als Ghana, Kameroen en Congo worden nu niet langer ondermijnd door
het goedkopere illegaal gekapte hout dat op de markt komt”, aldus de minister.
Bedrijven die in hout handelen adviseert ze tijdig hun bedrijfsvoering aan te
passen. Samen met Groot-Brittannië verzet Nederland zich al jaren binnen de
Europese Unie tegen illegale houthandel. In 2007 was het Verburg die de Europese
Commissie opriep met wettelijke maatregelen te komen.

Reageer op dit artikel