nieuws

Geluidscontouren volgend jaar voor veel bedrijven strenger

bouwbreed Premium

Kleine en middelgrote bedrijven lopen het risico dat ze per 1 januari 2011 te veel geluid produceren. Per volgend jaar vervallen namelijk alle geluidsvergunningen.

Dat zegt Frans Houtkamp, partner bij adviesbureau LBP Sight. Het
Activiteitenbesluit vervangt de vergunningen, maar hanteert vaak een strengere
grens. “Onder het Activiteitenbesluit hebben veel bedrijven geen
geluidsvergunning meer nodig, alleen de grote bedrijven blijven
vergunningplichtig. Voor de kleinere bedrijven is er sinds 2008 een
overgangsregeling, die loopt per 1 januari 2011 af. Dat betekent in sommige
gevallen dat bedrijven minder geluidsruimte krijgen dan ze nu hebben.” Bedrijven
kunnen die ruimte behouden als ze bijtijds maatwerkvoorschriften aanvragen bij
de gemeente. Maar veel bedrijven zijn hiervan niet op de hoogte, constateert
Houtkamp.

Maatwerkvoorschiften

“Als bedrijven niets doen, hebben ze per 1 januari een groot probleem.” De
grens is gesteld op 50 decibel bij de dichtsbijzijnde woning of op 50 meter
afstand van het bedrijf. “Maar als je daar een paar decibel boven zit is er al
twee keer zoveel activiteit. Zeker voor bedrijven waarbij de omwonenden klagen
over geluidsoverlast, kan het dan moeilijk zijn na 1 januari opnieuw een
vergunning te krijgen. Juist deze bedrijven komen straks waarschijnlijk in de
knel”, schat Houtkamp in. ”Dit zijn meestal de bedrijven die nu nog een grotere
geluidsruimte hebben, maar voor de gemeente is het lastig voor deze bedrijven
opnieuw een uitzondering te maken als er klachten zijn. Nu kan de gemeente
verwijzen naar al vergunde rechten. Dat kan niet als die rechten vervallen
zijn.” Hij raadt daarom bedrijven aan te onderzoeken of het Activiteitenbesluit
consequenties heeft voor de toegestane geluidscontouren. Als dat het geval is,
raadt hij bedrijven aan in ieder geval de procedure voor maatwerkvoorschiften
bij de gemeente in werking te zetten. “Alleen dan kunnen de oude, ruimere
geluidsgrenzen worden veiliggesteld. Die procedure duurt enkele maanden, maar
als ie al loopt als de vergunning vervalt, verwachten we dat bedrijven wat extra
tijd krijgen.”

Reageer op dit artikel